Jak działa rynek FOREX?

24.04.2015

Międzynarodowy rynek wymiany walut (FOREX – ang. foreign exchange) to bardzo specyficzny element całego sektora finansowego. Ogromna wartość codziennych transakcji (ok. 4 – 5 bln dolarów) nie jest jedynym wyróżnikiem FOREX-u. Ten rynek ma też wiele innych cech. Warto je poznać, gdyż zmiany i trendy widoczne na FOREX-ie szybko znajdują odzwierciedlenie w kursach proponowanych przez InternetowyKantor.pl.

Większość transakcji walutowych jest związana ze spekulacją …

Mimo specyficznych cech FOREX-u (np. dużej liczby uczestników), ten rynek również podlega uniwersalnym prawom popytu i podaży. W przypadku każdej pary walutowej (tzn. dwóch wymienianych walut) można znaleźć stan krótkookresowej równowagi. Wyznacza go aktualna relacja wymienna dwóch walut (kurs walutowy). 

ZWRÓĆ UWAGĘ: FOREX podobnie jak inne rynki podlega prawom popytu i podaży. Różnica polega na tym, że cena równowagi (aktualny kurs dwóch walut) zmienia się bardzo szybko.

Rozwój międzynarodowego rynku walutowego był odpowiedzią na coraz bardziej rozbudowane kontakty handlowe pomiędzy krajami. Obecnie pierwotna funkcja FOREX-u ma już niewielkie znaczenie. Niektóre szacunki mówią o tym, że 80% transakcji realizowanych na FOREX-ie ma charakter spekulacyjny, czyli ukierunkowany na osiągnięcie zysku. 

ZWRÓĆ UWAGĘ: Jedynie 20% transakcji na FOREX-ie ma związek z wymianą handlową. Pozostałe operacje są ukierunkowane na osiągnięcie zysku (spekulację).

Wielu osobom rynek FOREX kojarzy się tylko z natychmiastową wymianą walut. Takie operacje określane jako kasowe, uwzględniają bieżący kurs i zobowiązują strony do dostarczenia waluty w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych (tzw. termin spot). W praktyce, rozliczenie zwykle następuje jeszcze tego samego dnia. Zgodnie z danymi Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank of International Settlements – BIS), transakcje kasowe w kwietniu 2013 r. generowały około 38% obrotu na rynku FOREX. To oznacza, że operacje będące kiedyś podstawowym elementem FOREX-u, teraz nie są już najważniejsze.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kiedyś FOREX opierał się na natychmiastowej wymianie walut. Obecnie operacje kasowe generują około 40% obrotów na rynku walutowym.   

Informacje zebrane przez BIS wskazują, że najważniejszym elementem FOREX-u są transakcje rozliczane w przyszłości (tzw. terminowe). W tej kategorii kluczowe znaczenie mają swapy walutowe (43% wartości wszystkich transakcji według danych z kwietnia 2013 r.). Strony zawierające umowę swapu walutowego, wymieniają walutę po kursie zbliżonym do rynkowego. Po upływie ustalonego terminu następuje odwrotna transakcja (rozliczana po wcześniej ustalonym kursie). Po rozliczeniu, obydwie strony prócz początkowo posiadanej waluty, otrzymują odsetki związane z pożyczeniem środków. Płatności odsetkowe są także możliwe w trakcie trwania umowy.

Dość istotną rolę na FOREX-ie odgrywają również transakcje zakupu waluty na określony termin (forward). W okresie badanym przez BIS (kwiecień 2013 r.), transakcje forward wygenerowały 12% obrotów na FOREX-ie. Analogiczny udział opcji walutowych był ponad dwukrotnie mniejszy.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ponad 60% obrotów na FOREX-ie jest związanych z transakcjami terminowymi. Wśród nich najważniejsze są swapy walutowe.

Karty na FOREX-ie rozdają głównie międzynarodowe instytucje

W Internecie nietrudno znaleźć reklamy tzw. brokerów forexowych. Dzięki tym firmom nawet osoba posiadająca niewielkie środki może uczestniczyć w wymianie na hurtowym rynku FOREX. Brokerzy agregują zlecenia przesyłane przez pojedynczych klientów i czuwają nad ich realizacją. Takie usługi oczywiście są związane z pewnym wynagrodzeniem dla brokera.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Broker forexowy to firma, która umożliwia indywidualnym inwestorom udział w rynku przeznaczonym głównie dla dużych graczy.

Dzięki popularności brokerów forexowych i konkurencji między tymi firmami, rynek FOREX jest dostępny nawet dla przysłowiowego Kowalskiego. Trzeba jednak pamiętać, że indywidualni inwestorzy generują tylko niewielką część obrotów na rynku walutowym. Ogromna wartość transakcji na FOREX-ie jest związana głównie z działalnością profesjonalnych instytucji (np. banków, firm hedgingowych, funduszy inwestycyjnych oraz międzynarodowych korporacji finansowych). Warto wspomnieć, że gracze spoza sektora finansowego mają tylko dziewięcioprocentowy udział w wartości obrotów na FOREX-ie (dane BIS z kwietnia 2013 r.). Każda instytucja finansowa posiada sporą przewagę nad typowym inwestorem indywidualnym. Ta przewaga wynika m.in. z profesjonalnej wiedzy i lepszego oraz szybszego dostępu do ważnych informacji.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na FOREX-ie kluczowe znaczenie mają instytucje z sektora finansowego (np. banki i firmy hedgingowe). Ich udział w całkowitych obrotach sięga 90%. 

Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują 
w dni robocze (pn-pt) 
w godzinach 08:00 - 20:00