Polityka prywatności i cookies

Informacje ogólne

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Currency One SA, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, operator serwisu Internetowykantor.pl. Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi wymiany walut. Inspektorem Danych Osobowych jest Hubert Stern.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@currency-one.com.

Ochrona danych

Ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

Nie sprzedajemy danych

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym kategoriom podmiotów poza wskazanym powyżej (“odbiorcy danych” w tabeli). Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego za wyjątkiem korzystania z komunikatora na stronie. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Pozyskanie danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach formularza rejestracyjnego), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

Cel zbierania danych

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

Zakres zbierania danych

Wszystkie poniższe cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

W jakim celu przetwarzamy dane i w jakim zakresie?

W celu realizacji usługi lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Czyje dane przetwarzamy?

Użytkownika serwisu lub potencjalnego użytkownika

Jakie dane są przetwarzane?

imię i nazwisko, adres podany w formularzu rejestracyjnym, adres mailowy, numer telefonu, numer PESEL, data ważności oraz seria i numer dokumentu tożsamości, numery rachunków, data urodzenia, obywatelstwo, nazwa działalności, adres IP oraz nagrania rozmów telefonicznych

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1 lit. b

Kto jest odbiorcą danych?

banki, instytucje finansowe wspierające realizację usługi,  dostawcy narzędzi do komunikacji (np. chat, wysyłka sms, rozmowy telefoniczne)

Do kiedy przetwarzamy dane?

Do czasu zakończenia umowy bądź do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania.

W celu realizacji programu punktowego

Czyje dane przetwarzamy?

Użytkownika serwisu

Jakie dane są przetwarzane?

adres mailowy, numer rachunku, historia transakcji

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1 lit. b, f

Kto jest odbiorcą danych?

Nikomu nie udostępniamy danych w tym zakresie.

Do kiedy przetwarzamy dane?

Do czasu zakończenia umowy bądź do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub interesu publicznego

Czyje dane przetwarzamy?

Użytkownika serwisu

Jakie dane przetwarzamy?

Dane wymagane Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w szczególności dane wskazane w art. 9 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 z późn. zm.)

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e

Kto jest odbiorcą danych?

Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub administracja publiczna.

Do kiedy przetwarzamy dane?

Do czasu wykonania przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.

W celach marketingowych

Czyje dane przetwarzamy?

Użytkownika serwisu lub potencjalnego Użytkownika

Jakie dane przetwarzamy?

imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, kod pocztowy, historia transakcji, aktywność w serwisie, adres IP i informacje zawarte w plikach cookies

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1 lit. a, f

Kto jest odbiorcą danych?

Podwykonawcy usług (np. kurierzy, domy mediowe, dostawcy narzędzi marketingowych)

Do kiedy przetwarzamy dane?

Do wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

W celach zautomatyzowanego przetwarzania danych

Czyje dane przetwarzamy?

Użytkownika serwisu

Jakie dane przetwarzamy?

imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, kod pocztowy, historia transakcji, aktywność w serwisie, adres, dane rachunków bankowych, dane logowania, w tym adres IP,

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1 lit. a

Kto jest odbiorcą danych?

Nikomu nie udostępniamy danych w tym zakresie.

Do kiedy przetwarzamy dane?

Do wycofania zgody.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Informujemy, że Twoje dane osobowe oraz zachowania w serwisie przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w celu prowadzenia przez nas analiz statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym rozwoju produktów, a także do celów monitorowania i zapobiegania oszustwom finansowym oraz do zapewniania bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez Administratora.

Udostępnienie danych

Wyłącznymi przypadkami, w których może dojść do udostępnienia Twoich danych osobowych, poza opisanymi powyżej, są przypadki, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Informujemy również, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przepisy związane z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego nakładają na nas obowiązek zachowania w tajemnicy niektórych operacji i obowiązek ten jest nadrzędny względem przysługującego Tobie prawa dostępu do danych.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania

Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.

Prawo do cofnięcia zgody marketingowej

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody, logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.  

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Zawiadamiamy, że przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Polityka cookies

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (np. smartfon lub tablet). Pliki cookies używane są najczęściej w celu dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia zbiorczych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych.

Jak Internetowykantor.pl wykorzystuje pliki cookie?

Nasz serwis stosuje pliki cookie, aby umożliwić Tobie sprawne poruszanie się po Panelu użytkownika. Dzięki plikom cookie możemy np. dostosować parametry transakcji do Twoich preferencji.

Pliki cookie, pochodzące w szczególności z serwisu Google Analytics, pozwalają nam również gromadzić informacje statystyczne dotyczące naszego serwisu internetowego. Tego typu dane pomagają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w polepszeniu ich zawartości. Informacje te są anonimowe, nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację użytkowników naszego serwisu.

Currency One SA wykorzystuje też pliki cookie firm zewnętrznych do wyświetlania swoich reklam użytkownikom, którzy potencjalnie mogą być nią zainteresowani (np. odwiedzili już nasz serwis, ale z niego nie skorzystali).

Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookie, z których korzystamy nie są szkodliwe dla Twojego komputera, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Poprzez korzystanie z serwisu Internetowykantor.pl, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania serwisu Internetowykantor.pl.

Wyłączenie plików cookie, może skutkować niepoprawnym działaniem niektórych funkcji naszego serwisu.

Szybki kontakt
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00-20:00