<link rel="stylesheet" href="/media/v5/styles/lazy-load-assets.css">

Jak zacząć spłacać kredyt bezpośrednio we frankach


Najważniejsza zmiana, jaką przyniosła ze sobą wchodząca w życie w sierpniu 2011 roku tzw. „ustawa antyspreadowa”, to nałożenie na banki obowiązku umożliwienia kredytobiorcom spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w której został on udzielony. Banki są zobowiązane pozwolić kredytobiorcy na taką zmianę bez pobierania dodatkowych opłat.

Zaczynamy? Przygotuj dowód osobisty i numer umowy kredytowej.
Pamiętaj, że najczęściej aneks będą musieli zatwierdzić wszyscy współkredytobiorcy.

BGŻ BNP Paribas

 • Wniosek o aneks należy złożyć w placówce banku. Klienci którzy zaciągali kredyt w BGŻ powinni udać się do placówki byłego BGŻ, natomiast klienci, którzy kredyt brali w BNP Paribas, do placówki tego banku, ponieważ systemy informatyczne banków nie są jeszcze scalone.
 • Aneks do umowy podpisuje się w placówce.
 • Bezpłatne konto techniczne do spłaty kredytu bezpośrednio w walucie również zakładane jest w placówce przy podpisywaniu aneksu.

BPH

 • Podpisanie aneksu nie jest konieczne, można dokonywać wpłat w walucie na dotychczasowy rachunek techniczny służący do obsługi kredytu, co oznacza, że w związku ze zmianą sposobu spłacania kredytu nie jest zakładany nowy rachunek.
 • Aby podpisać aneks, należy najpierw złożyć dyspozycję telefonicznie na infolinii banku lub pisemnie na adres korespondencyjny banku.
 • Aneks otrzymuje się pocztą, podpisuje i odsyła na adres korespondencyjny banku.

BZ WBK

 • Dyspozycję zmiany warunków umowy kredytowej składa się w dowolnej placówce banku lub za pośrednictwem infolinii.
 • Na podstawie złożonego wniosku bank przygotowuje aneks do umowy, który musi zostać podpisany przez wszystkich współkredytobiorców w placówce banku w obecności przedstawiciela banku.
 • Rachunek walutowy klient może założyć samodzielnie i wskazać go do spłaty kredytu w walucie lub może wnioskować o rachunek techniczny służący wyłącznie do obsługi kredytu.

Deutsche Bank

 • Wniosek o aneks należy złożyć w placówce banku.
 • Również aneks do umowy kredytowej podpisywany jest w palcówce.
 • Klient zakłada samodzielnie rachunek walutowy ogólny z oferty banku lub wybiera opcję spłat na rachunek techniczny, o który wnioskuje wraz z aneksem.

Getin Noble Bank

 • Wniosek o aneks składa się pisemnie, mailowo (należy kontaktować się z bankiem z adresu mailowego, który został w banku podany jako kontaktowy i podać w treści dyspozycji pocztowy adres korespondencyjny) lub poprzez infolinię.
 • Bank przysyła sporządzony aneks pocztą i taką samą drogą należy odesłać aneks podpisany przez wszystkich kredytobiorców.
 • W ramach tej procedury zakładany jest bezpłatny walutowy rachunek techniczny umożliwiający wpłaty bezgotówkowe. Placówki z obsługą kasową oferują możliwość wpłat gotówkowych na ten rachunek.

mBank

 • Dyspozycję zmiany warunków umowy kredytowej należy złożyć na infolinii banku albo w trakcie oferowanego przez bank połączenia audio lub video.
 • Również rachunek walutowy, który będzie służył do spłaty rat kredytowych należy otworzyć jedną z tych dróg. Rachunek ten służy wyłącznie do wpłat bezgotówkowych, czyli przelewem.
 • Samo podpisanie aneksu wymaga niekiedy wizyty w placówce, jeżeli umowa kredytowa nie dopuszczała możliwości zmiany rachunku do spłat. Jeżeli nie ma tego problemu, umowa jest przesyłana do akceptacji elektronicznej.

Millennium

 • Wniosek o aneks do umowy kredytowej należy złożyć w placówce banku.
 • Rachunek walutowy można założyć samodzielnie przez system Millenet lub poprosić przy podpisywaniu aneksu o dedykowany do spłaty kredytu rachunek techniczny. Wpłat na rachunek można dokonywać w formie gotówkowej (w kasie banku) lub bezgotówkowej (przelewem np. z kantoru internetowego).
 • Aneks do umowy podpisywany jest w placówce banku.

PKO BP

 • Dyspozycję należy złożyć w placówce banku, w którym został zaciągnięty kredyt, a w przypadku klientów, którzy kredyt zaciągali w banku Nordea – w placówce, do której zostali przypisani po przejęciu banku przez PKO BP.
 • Aneks podpisuje się w tym samym oddziale banku.
 • W ramach aneksu klient otrzymuje indywidualny rachunek techniczny w walucie kredytu. Rachunek ten będzie odtąd służył do zasilania go środkami w walucie – drogą wpłat gotówkowych (w kasie banku) lub bezgotówkowych (przelewem np. z kantoru internetowego). Bank będzie pobierał z tego rachunku środki potrzebne na pokrycie kolejnych rat.

Co jeszcze warto wiedzieć:

 • jeżeli rachunek walutowy do spłaty kredytu jest rachunkiem technicznym, oznacza to, że jest on przeznaczony wyłącznie do wpłacania środków, które bank będzie pobierał celem regulowania rat kredytu. Jeżeli istnieje możliwość założenia rachunku walutowego we własnym zakresie, rachunek ten może być wykorzystywany również do innych operacji (np. pozyskiwania środków na wakacje lub uzyskiwania wpłat od zagranicznych kontrahentów).
 • od złożenia dyspozycji/wniosku do wydania i podpisania aneksu, a następnie od podpisania aneksu do wdrożenia przez bank w życie jego postanowień mija najczęściej od kilku do kilkunastu dni (w zależności od banku). Dlatego najlepiej podjąć działania zmierzające do podpisania aneksu na ok. 2 tygodnie przed planowaną datą spłaty pierwszej raty w walucie.
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują 
w dni robocze (pn-pt) 
w godzinach 08:00 - 20:00
Logotyp InternetowyKantor
Strona główna
Kalkulator walut
Kursy walut
Aplikacja mobilna
Blog
Kontakt