pl

Banki

Możesz wpłacać pieniądze na wymianę z dowolnego banku z Polski i z zagranicy. Przyjmujemy przelewy z ponad 40 państw. InternetowyKantor.pl nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie środków.

Wymienione środki możesz wysłać do każdego polskiego banku lub za granicę do ponad 40 krajów.

Terminy księgowania przelewów przychodzących oraz autoryzacji przelewów wychodzących są uzależnione od godzin pracy banków - przelewy zlecone w dzień wolny od pracy lub w nocy zostaną zrealizowane kolejnego dnia roboczego.

Najpopularniejsze waluty oraz banki obsługujemy bez dodatkowych opłat. Znajdź swój bank na poniższej liście i sprawdź szczegóły.

W bankach oznaczonychekspresposiadamy rachunki i obsługujemy wypłaty bez dodatkowych opłat. Znajdź swój bank na liście, kliknij "Rozwiń" i dowiedz się w jakich walutach jest to możliwe.

Podane czasy realizacji są orientacyjne - w bankach mogą wystąpić opóźnienia, na które InternetowyKantor.pl nie ma wpływu. Jeśli otrzymamy przelew tuż przed godziną graniczną podaną wyżej, nie ma 100% gwarancji, że zrealizujemy go jeszcze tego samego dnia. w przypadku przelewów walutowych z i do banków, w których nie posiadamy rachunków, w bardzo sporadycznych przypadkach, mogą pojawić się dodatkowe koszty banków pośredniczących. Takie koszty nie występują dla przelewów w walutach państw należących do EOG wysyłanych w ramach EOG oraz w trybie OUR dla przelewów wykonywanych poza obszar EOG.

Szybkie płatności

Aby przyspieszyć wymianę skorzystaj z szybkiej i wygodnej
płatności przez Przelewy24. Sprawdź metody płatności

Często zadawane pytania

Jak są realizowane transakcje w bankach, w których InternetowyKantor.pl nie posiada rachunku w danej walucie?

Przelewy złotowe

Zwrotne przelewy PLN z InternetowyKantor.pl do polskich banków, w których serwis nie posiada rachunku PLN, są zawsze wysyłane bezpłatnie. Ich księgowanie na rachunkach klientów odbywa się zgodnie z sesjami Elixir, czyli w ciągu kilku godzin, najpóźniej kolejnego dnia roboczego.

Przelewy walutowe

InternetowyKantor.pl daje możliwość wyboru rodzaju przelewu walutowego w zależności od tego, jaką walutę i do jakiego państwa będzie ona odsyłana po wymianie:

 • SEPA - dotyczy wyłącznie waluty EUR przesyłanej w ramach obszaru EOG - przelew księgowany na rachunku odbiorcy do 2 dni roboczych od wysłania przelewu, koszty banków pośredniczących nie występują;
 • SPOT - dotyczy waluty EUR (w przypadku, kiedy odsyłamy na rachunek zagraniczny państwa spoza obszaru EOG) lub pozostałych walut - księgowany na rachunku klienta maksymalnie do 3 dni roboczych od wysłania przelewu, mogą wystąpić koszty banków pośredniczących w przypadku wysyłki poza EOG lub waluty spoza obszaru EOG
 • TODAY - jest to przelew przyspieszony - księgowany na rachunku odbiorcy tego samego najpóźniej następnego dnia roboczego, mogą wystąpić koszty banków pośredniczących w przypadku wysyłki poza EOG lub waluty spoza obszaru EOG
 • TODAY-OUR - rodzaj przelewu przyspieszonego, księgowany na rachunku odbiorcy tego samego najpóźniej następnego dnia roboczego, dla którego nie występują koszty banków pośredniczących, realizowany tylko dla państw poza obszarem EOG.

Od 15 grudnia 2019 roku przelewy SEPA w ramach EOG są bezpłatne. Przelewy SPOT i TODAY oraz TODAY-OUR są płatne, a opłata jest wliczana w kurs wymiany. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz w dziale Opłaty i rozliczenia.

Jak realizowane są przelewy na obszarze EOG?

InternetowyKantor.pl daje możliwość wysłania przelewu walutowego do ponad 40 państw, ale tylko część z nich znajduje się w EOG, czyli Europejskim Obszarze Gospodarczym. Przelewy realizowane pomiędzy państwami EOG w walutach tych państw nie niosą ryzyka związanego z wystąpieniem kosztów banków pośredniczących.

Państwa należące do obszaru EOG, do których InternetowyKantor.pl odsyła przelewy:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Węgry
 • Włochy

Waluty z państw z obszaru EOG, które są w ofercie InternetowyKantor.pl:

 • PLN
 • EUR
 • CHF
 • BGN
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • NOK
 • RON
 • SEK

W naszej ofercie znajdują się także waluty państw spoza obszaru EOG, jak np. USD , które można odesłać na rachunek państw z EOG np. Niemcy oraz na rachunek państw spoza EOG jak np. Azerbejdżan.

Tak samo walutę państw z obszaru EOG np. EUR można odesłać na rachunek państw z obszaru EOG np. Niemcy jak i na rachunek innych państw np. Azerbejdżan.

InternetowyKantor.pl daje możliwość wyboru w Panelu Klienta rodzaju przelewu w zależności od tego, jaka waluta i jakie państwo będą powiązane z daną transakcją. Szczegółowe informacje na temat opłat za wysłanie przelewu walutowego znajdziesz w dziale Opłaty i rozliczenia.

Czy mogę dokonywać transakcji, posiadając konta w dwóch różnych bankach?

Tak, posiadając rachunki w dwóch różnych bankach, możesz w naszym serwisie dokonywać transakcji wymiany walut.

Czy rachunek Inteligo traktowany jest jako rachunek PKO BP?

Tak, ponieważ konto Inteligo prowadzone jest przez PKO Bank Polski. Wymiany z udziałem tych rachunków podlegają takim samym zasadom, jak transakcje w ramach PKO BP.

Jak wykonać przelew walutowy z Credit Agricole na rachunek InternetowyKantor.pl?

Wysyłając przelew EUR, USD, GBP z bankowości Credit Agricole CA24 na rachunek InternetowyKantor.pl skorzystaj z zakładki Płatności - Nowy przelew - Przelew walutowy - Pozostałe przelewy walutowe (SWIFT) i wybrać z listy rozwijanej walutę przelewu.

UWAGA!

Numer rachunku odbiorcy powinien zostać podany w formacie IBAN. Aby przelew został zaksięgowany na naszym rachunku możliwie szybko prosimy o wybór najwyższego priorytetu dla danej waluty (ekspresowy dla EUR i USD, pilny dla GBP). Proszę zwrócić także uwagę, że ostatecznie przelew będzie realizowany jako przelew międzyoddziałowy, co zostanie wskazane w polu “odbiorca” przelewu jeszcze przed zatwierdzeniem przelewu kodem weryfikacyjnym.

Jak są realizowane transakcje klientów BPH?

W związku z wcieleniem do Alior Banku części Banku BPH SA, obejmującą jego podstawową działalność, klienci BPH stali się automatycznie klientami Alior Banku i obowiązują ich zasady obsługi przedstawione dla Alior Banku

W BPH pozostali jedynie indywidualni kredytobiorcy hipoteczni. Przelewy z InternetowyKantor.pl do BPH pozostają darmowe i będą realizowane najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. Przelewy te wysyłamy z naszych rachunków w Alior Banku, czas księgowania będzie więc wydłużony, może się też zdarzyć, że zostanie pobrana opłata za przyjęcie przelewu - prosimy o zapoznanie się z Tabelą Opłat i Prowizji właściwą dla posiadanego rachunku bankowego.

Jaki jest czas realizacji transakcji w ramach mBanku?

InternetowyKantor.pl posiada rachunki w bankowości korporacyjnej mBanku. Transakcje klientów posiadających rachunki również w bankowości korporacyjnej są realizowane przez nas w trybie ekspresowym. W przypadku klientów posiadających rachunki w bankowości detalicznej mBanku (numery rozliczeniowe XX 1140 2004 … oraz XX 1140 2017 …) obowiązują opisane poniżej zasady.

Przelewy PLN pomiędzy bankowością korporacyjną i detaliczną mBanku są bezpłatne. Przelewy EUR, CHF, USD, GBP wysyłane z InternetowyKantor.pl na rachunki w bankowości detalicznej mBanku są również darmowe.

W związku ze zmianami, o których informuje mBank , obecnie istnieje możliwość wysyłania bezpłatnych przelewów walutowych również z bankowości detalicznej do korporacyjnej, prosimy jednak o kontakt z bankiem w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat. Przelewy PLN wysyłane z bankowości detalicznej mBanku są księgowane na rachunkach bankowości korporacyjnej mBanku on-line w godz. 7:00 – 18:00. Przelewy zlecone po godz. 18:00 są księgowane kolejnego dnia roboczego.

Przelewy EUR, USD, CHF i GBP wysyłane z bankowości detalicznej mBanku na rachunek InternetowyKantor.pl są księgowane tego samego, najpóźniej kolejnego dnia roboczego od wysłania, według 3 sesji, które rozpoczynają się o następujących godzinach:

 • I sesja: 10:45
 • II sesja: 13:45
 • III sesja: 16:45

Przelewy EUR, USD, CHF i GBP wysyłane z InternetowyKantor.pl na rachunki w mBank są księgowane na rachunkach klientów w ciągu kilku godzin od wysłania przez nas przelewu lub kolejnego dnia roboczego, według wewnętrznych sesji bankowości detalicznej mBanku.

Dlaczego przelewy walutowe do Pekao Bank Hipoteczny S.A. nie są darmowe?

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest to wydzielona w 2007 roku część Banku BPH, której aktywa zostały włączone do grupy Unicredit właściciela Banku Pekao S.A. Wcześniej ta część banku nosiła nazwę BPH Hipoteczny, od 2008 roku nazwa została zmieniona na Pekao Bank Hipoteczny S.A. Obecnie Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest spółką zależną Pekao S.A., jednak faktycznie są to dwa różne banki.

InternetowyKantor.pl nie posiada rachunków w Pekao Bank Hipoteczny S.A., stąd przy odsyłaniu waluty na rachunki klientów prowadzone w tym banku pobierana jest opłata.

Jak są realizowane transakcje w ramach banku Santander Consumer Bank?

Santander Consumer Bank udostępnia swoim kredytobiorcom rachunki walutowe do spłaty kredytu albo bezpośrednio w swoim banku, albo w banku Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK). Bank, w którym został założony rachunek, można rozpoznać po jego numerze rozliczeniowym (czyli od 3. do 6. cyfry):

 • jeśli numer rozliczeniowy rachunku, który bank podał do spłaty kredytu, to XX 2120 … lub XX 1960...– jest to rachunek należący do Santander Consumer Bank. Przelewy walutowe z InternetowyKantor.pl na ten rachunek będą obarczone opłatą , a przelew wysłany przez nas będzie zaksięgowany do 3 dni roboczych na rachunku klienta;
 • jeśli numer rozliczeniowy Twojego rachunku to 1090, oznacza to, że jest on prowadzony w banku Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK), gdzie dla każdej waluty jest dedykowany jeden rachunek, który jest współdzielony przez kredytobiorców banku Santander Consumer Bank. W związku z tym, że posiadamy nasze rachunki CHF, EUR, USD i GBP w Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK), przelewy wychodzące od nas na rachunki walutowe prowadzone w Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK) są bezpłatne. Po zrealizowaniu przez nas wymiany na Twoim profilu odeślemy przelew zwrotny najpóźniej następnego dnia roboczego.
Wypróbuj pierwszy kantor internetowy w Polsce!
Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00