Bezpieczeństwo

Od 6 lat konsekwentnie budujemy wiarygodność naszego serwisu.

Stabilna firma

 • Internetowykantor.pl działa nieprzerwanie od kwietnia 2010 r. Operatorem serwisu jest spółka akcyjna Currency One, o kapitale zakładowym 3 450 000 zł. Jesteśmy liderem w branży – nasza spółka posiada około 40% udziałów na rynku wymiany walut online.
 • Spółka posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych. Oznacza to m.in. że firma jest w dobrej kondycji finansowej, a środki przeznaczone na transakcje płatnicze są chronione, ponieważ leżą na oddzielnych kontach i są wyłączone z masy upadłościowej. Więcej o licencji »
 • Mamy 235 tys. klientów, którzy rocznie wymieniają ponad 4 miliardy złotych.
 • Zatrudniamy ponad 100 osób, które każdego dnia dbają o prawidłowe funkcjonowanie serwisu, jego rozwój i bezpieczeństwo.
 • Nasze działania regularnie kontroluje znana firma audytorsko-doradcza Grant Thornton.

Bezpieczeństwo transakcji

 • Serwis InternetowyKantor.pl zabezpieczony jest certyfikatem Extended Validation SSL. Wszystkie dane wysyłane pomiędzy naszym serwisem a klientami są szyfrowane. Bezpieczeństwo transmisji danych jest certyfikowane przez firmę GeoTrust.
 • Komfort i bezpieczeństwo realizacji transakcji są podstawą naszego działania, dlatego bardzo dużą wagę przykładamy do rozwoju zabezpieczeń transakcyjnych naszego serwisu. Wszystkie operacje są na bieżąco monitorowane pod względem prawidłowości realizacji przez zespół ds. monitorowania bezpieczeństwa transakcji.
 • Udostępniamy Użytkownikom możliwość korzystania z weryfikacji SMS, która znacząco podnosi bezpieczeństwo danych i transakcji.
 • Na każdym etapie tworzenia naszego oprogramowania oraz regularnie co pewien czas przeprowadzamy testy bezpieczeństwa serwisu.

Setki tysięcy pozytywnych opinii

 • W ciągu 6 lat działania otrzymaliśmy ponad 420 tysięcy komentarzy potransakcyjnych w serwisie gromadzącym opinie konsumentów – Opineo.pl. 100% klientów poleca nasz kantor internetowy!
 • InternetowyKantor.pl i jego twórcy - Michał Czekalski i Łukasz Olek, za innowacyjny serwis otrzymali kilkanaście nagród, w tym m.in. tytuł Przedsiębiorcy Roku 2013 w konkursie Ernst&Young. Zobacz wszystkie wyróżnienia.
 • Przedstawiciele naszego serwisu regularnie pojawiają się w mediach jako eksperci branży wymiany walut online. Codziennie komentujemy też sytuację na rynku walutowym. Zobacz, co media piszą o nas.

Zgodnie z prawem

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obliguje nas do gromadzenia danych naszych klientów.
 • Sprawdzamy zgodność tych danych z informacjami identyfikującymi przelewy bankowe. W pewnych sytuacjach, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, prosimy o przesłanie do nas skanu dokumentu tożsamości lub dalsze uzupełnienie swoich danych.
 • Prowadzimy stały monitoring transakcji, a przelewy (pojedyncze i zbiorcze) powyżej 15 000 euro raportujemy, zgodnie z ustawą, do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). GIIF jest drugim po Ministerstwie Finansów organem administracji państwowej odpowiedzialnym za zapobieganie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
 • Monitorujemy przelewy, a w razie uzasadnionego podejrzenia wystąpienia przestępstwa natychmiast kierujemy sprawę do organów śledczych.

Często zadawane pytania

W jaki sposób chronione są moje dane osobowe?

InternetowyKantor.pl przestrzega wszelkich procedur zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. W ramach ich realizacji stosuje się do dobrych praktyk oraz rekomendacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Nieuprawnione osoby nie mają wglądu do baz danych i nie udostępniamy ich na zewnątrz.

Poza zaakceptowaniem regulaminu chciałbym podpisać umowę. Czy jest to możliwe?

Tak – na życzenie użytkowników zawieramy umowy wymiany walut. Internetowykantor.pl obliguje się w nich do dokonania przewalutowania środków, które zostaną przesłane na rachunek bankowy spółki. Umowa ta przesyłana jest na życzenie użytkownika na adres mailowy, tak aby można było nanieść ewentualne uwagi, a następnie zatwierdzić je lub odrzucić za zgodą obu stron.

Co dzieje się z moimi pieniędzmi, gdy przeleję je ze swojego banku na rachunek Internetowykantor.pl?

Bank nadawcy przetwarza zlecenie przelewu i przekazuje je bezpośrednio do banku odbiorcy lub do banku korespondenta (tzw. bank pośredniczący), który również przetwarza zlecenie, aby finalnie zaksięgować przelew na rachunku odbiorcy. Następnie, po odnotowaniu zasilenia rachunku, system Internetowykantor.pl przetwarza przelew, aby zaksięgować wpłatę na profilu Użytkownika. W przypadku pierwszego przelewu z danego rachunku, musi on jeszcze przejść ręczną weryfikację pracownika serwisu; kolejne przelewy księgowane są automatycznie.

Co dzieje się z moimi pieniędzmi od momentu zaksięgowania środków na rachunku Internetowykantor.pl?

Pieniądze przez cały przebieg transakcji są zabezpieczone na koncie bankowym. Nikt, poza nami, nie ma do nich dostępu. Środki nie są wykorzystywane do finansowej działalności spółki, która ma do tego celu osobne rachunki. Wpłacona kwota jest cały czas do Twojej dyspozycji, w każdej chwili możesz ją wycofać. W przypadku anulowania transakcji środki są automatycznie odsyłane na źródłowy rachunek bankowy.

Posiadamy dodatkowe środki bezpieczeństwa, które uniemożliwiają dodawanie nowych rachunków bankowych, kiedy Użytkownik wpłacił środki do wymiany. Dzięki temu, nawet w sytuacji wykradnięcia hasła dostępu do panelu Klienta, nie ma możliwości przewalutowania środków na obcy rachunek bankowy (inny niż zdefiniowany wcześniej przez Ciebie). Dodatkowo potwierdzamy mailowo każde dodanie nowego rachunku do profilu.

Dlaczego wymiana przez internetowykantor.pl jest bezpieczniejsza niż wymiana gotówkowa w tradycyjnym kantorze?

Jedną z największych możliwości, jakie daje Internet, jest całkowite zniwelowanie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym. Dzięki realizacji transakcji online ominiesz wiele niebezpiecznych sytuacji. Należą do nich:

 • ryzyko otrzymania fałszywych banknotów, które są bezwartościowe i mogą spowodować kłopoty w banku i z policją,
 • ryzyko związane z osobistym transportem banknotów, przez który tracimy czas i narażamy się m.in. na kradzież,
 • ryzyko zagubienia transportowanej kwoty przez pośpiech, czy stres wywołany przenoszoną sumą pieniędzy,
 • ryzyko błędnego przeliczenia wymienianej kwoty przez kasjera walutowego.

Jak utworzyć bezpieczne hasło?

 • hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków,
 • hasło powinno zawierać zarówno wielkie, jak i małe litery, cyfry oraz znaki interpunkcyjne,
 • należy unikać używania tego samego hasła do różnych kont internetowych,
 • należy unikać używania swego imienia i nazwiska, daty urodzenia i innych danych osobowych.
 • hasło powinno być zmieniane co pewien okres czasu.

Jak bezpiecznie zalogować się do systemu Internetowykantor.pl?

 • Sprawdzaj, przed zalogowaniem, czy widzisz przedrostek "https" w adresie naszej strony internetowej. Sprawdzaj również, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki, która sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.
 • Chroń swoje hasło. Nie używaj tego samego hasła, którego używasz do logowania się w Internetowykantor.pl, na innych stronach internetowych. Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim swojego hasła. Pamiętaj, że nasi konsultanci nigdy nie proszą o podanie hasła podczas rozmowy telefonicznej czy korespondencji e-mailowej.
 • Pamiętaj o regularnej aktualizacji systemu operacyjnego (także mobilnego), przeglądarki internetowej i oprogramowania antywirusowego. Aktualne poprawki publikowane są na stronach producentów programów i stanowią skuteczne zabezpieczenie przed zagrożeniami w sieci.

Jeśli coś wzbudza Twoje podejrzenia, skontaktuj się bezzwłocznie z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Weryfikacja SMS

Dlaczego warto korzystać z weryfikacji SMS?

Podwójna weryfikacja pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich danych i transakcji w Internetowykantor.pl. Weryfikacja SMS-owa minimalizuje ryzyko zamiany ważnych danych przez osoby niepowołane, ponieważ każda ważna akcja w Panelu Klienta, musi zostać potwierdzona kodem przesłanym na podany przez Ciebie numer telefonu.

Jak włączyć weryfikację SMS?

Włączenie weryfikacji SMS jest możliwe w Panelu Klienta w zakładce Ustawienia -> Bezpieczeństwo.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktualnego numeru telefonu z możliwością odbierania wiadomości SMS.

Czy włączenie weryfikacji SMS jest bezpłatne?

Tak, zarówno włączenie weryfikacji SMS, jak korzystanie z tej usługi, są całkowicie bezpłatne.

Dlaczego nie otrzymuję wiadomości SMS?

Jeśli nie dochodzą do Ciebie wiadomości SMS, upewnij się czy Twój telefon jest w zasięgu sieci. Możesz też spróbować go wyłączyć i włączyć ponownie lub wykonać połączenie testowe z jakimkolwiek numerem, aby potwierdzić, że telefon został zlokalizowany przez sieć. Następnie powtórz akcję, przy której pojawił się problem z otrzymaniem wiadomości SMS.

Powodem problemów z dostarczaniem wiadomości SMS jest najczęściej korzystanie z zagranicznego numeru telefonu lub z zasięgu zagranicznej sieci telefonicznej. Serwis Internetowykantor.pl korzysta z kilku operatorów SMS, w związku z czym możliwe jest przełączenie numeru na obsługę przez alternatywnego dostawcę. W tym celu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

W jaki sposób mogę zmienić numer telefonu, na który otrzymuję SMS-y weryfikacyjne?

Jest to możliwe w Panelu Klienta w zakładce Ustawienia -> Bezpieczeństwo.

Do zmiany numeru telefonu konieczny jest dostęp zarówno do dotychczasowego numeru, jak i do nowego. Jeżeli straciłeś dostęp do dotychczasowego numeru, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, w którym zostaną Ci udzielone odpowiednie instrukcje.

Czy można zrezygnować z weryfikacji SMS?

Tak, jest to możliwe. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w którym zostaną udzielone odpowiednie instrukcje. Nie polecamy jednak rezygnowania z podwójnej weryfikacji, ponieważ podnosi ona bezpieczeństwo korzystania z serwisu.

Wypróbuj nasz kantor internetowy jeszcze dzisiaj!
Załóż darmowe konto
Rejestracja zajmie Ci tylko 30 sekund i do niczego nie zobowiązuje