pl

Informacje ogólne

Jakie waluty mogę wymienić w InternetowyKantor.pl?

W naszym serwisie udostępniamy kupno i sprzedaż 19 walut. Na ten moment nie są możliwe wymiany pomiędzy dwiema obcymi walutami - zawsze jedną stroną wymiany muszą być PLN.

EUR
Euro
CZK
Korona czeska
USD
Dolar amerykański
DKK
Korona duńska
RON
Lej rumuński
CHF
Frank szwajcarski
HKD
Dolar hongkoński
RUB*
Rubel rosyjski
GBP
Funt brytyjski
SEK
Korona szwedzka
AUD
Dolar australijski
MXN
Peso meksykańskie
SGD
Dolar singapurski
BGN
Lew bułgarski
NOK
Korona norweska
TRY
Lira turecka
CAD
Dolar kanadyjski
NZD
Dolar nowozelandzki
ZAR
Rand południowoafrykański

* W związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz utrudnieniami w rozliczaniu transakcji wywołanymi odcięciem rosyjskich banków od systemu SWIFT, serwis InternetowyKantor.pl zawiesza handel rublem rosyjskim do odwołania.

Czy w InternetowyKantor.pl jest możliwa wymiana rubla rosyjskiego (RUB)?

W związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz utrudnieniami w rozliczaniu transakcji wywołanymi odcięciem rosyjskich banków od systemu SWIFT, serwis InternetowyKantor.pl 28 lutego 2022 zawiesił handel rublem rosyjskim do odwołania.

Kto może korzystać z serwisu InternetowyKantor.pl?

Z naszego serwisu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Jakie dokumenty należy przedstawić aby korzystać z serwisu?

W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o dostarczenie odpowiednich dokumentów związanych z weryfikacją Twojej tożsamości. W przypadku rejestracji osoby fizycznej prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego lub paszportu (karty pobytu w przypadku obcokrajowców zamieszkałych na terenie Polski). W przypadku rejestracji firmy prosimy o przesłanie oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych. Dodatkowo możemy prosić o przesłanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do działania w imieniu firmy. Jeżeli osoba, która rejestruje firmę w serwisie nie jest upoważniona do jej reprezentowania zgodnie z ogólnodostępnymi rejestrami, prosimy o przesłanie upoważnienia.

Dlaczego zostałem poproszony o uzupełnienie danych dotyczących dokumentu potwierdzającego tożsamość?

Jako krajowa instytucja płatnicza oraz instytucja obowiązana podlegamy pod regulacje Ustawy o usługach płatniczych oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym istnieje szereg obowiązków, które muszą być spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dokonywanych transakcji.

Aby móc korzystać z serwisu InternetowyKantor.pl musisz uzupełnić wymagane dane, w tym numer PESEL oraz cechy dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu), możemy poprosić Cię o przesłanie Twojego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia wskazanych danych. Ze względu na ciągły rozwój serwisu, może się zdarzyć, że Twoje dane będą niekompletne względem obecnie obowiązującego Regulaminu. Wówczas poprosimy Cię o uzupełnienie ich, nawet jeśli korzystasz już z naszych usług od jakiegoś czasu. Bardziej szczegółowe dane podnoszą poziom weryfikacji tożsamości Użytkownika w przypadku jakichkolwiek problemów z transakcją, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo Twoich środków. Jeżeli nie uzupełnisz wszystkich niezbędnych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

Zapewniamy, że dane osobowe naszych Klientów są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa (stawianymi nam przez GIIF, GIODO i KNF) i nie są przez nas wykorzystywane w innych celach jak jedynie działalność operacyjna serwisu oraz czynności wymagane przez regulatora.

Zmieniłam/em nazwisko. Jak dokonać odpowiedniej zmiany na swoim profilu w InternetowyKantor.pl?

Jeżeli na danym profilu nie była przeprowadzana jeszcze żadna transakcja, istnieje możliwość samodzielnej zmiany nazwiska w „Ustawieniach konta” w zakładce „Twoje dane”.

Natomiast jeżeli transakcje były na danym profilu dokonywane, należy wysłać do nas maila informującego o zaistniałym fakcie. W swoim profilu w serwisie prosimy załączyć - skan aktu zawarcia związku małżeńskiego lub dwustronny skan dowodu osobistego z nowym nazwiskiem, ewentualnie potwierdzenie wysłania przelewu z rachunku, z którego już wcześniej były wykonywane przelewy do InternetowyKantor.pl - z nowymi danymi. Aby załączyć plik prosimy zalogować się do serwisu i wybrać zakładkę "Ustawienia", następnie "Twoje dane", "Prześlij dokument". Na tej podstawie będziemy mogli dokonać stosownej zmiany.

Czy jest możliwość korzystania z serwisu InternetowyKantor.pl za pośrednictwem urządzeń mobilnych?

Jak najbardziej! Udostępniamy naszym Klientom aplikacje mobilne dla systemu IOS oraz Android.

Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce Aplikacje mobilne.

Aplikacja InternetowyKantor.pl to wygodny sposób sprawdzania kursów walut oraz wykonywania wymian. Za jej pośrednictwem możesz także dodawać rachunki, edytować swoje dane, czy przesłać potrzebne do weryfikacji dokumenty.

Kurs wymiany jest stały czy aktualizowany na bieżąco?

Kurs wymiany aktualizowany jest co 10 sekund.

Co wpływa na zmianę kursów walut?

Kursy walutowe ustalają się na międzynarodowym rynku finansowym (Forex) w wyniku relacji pomiędzy ich popytem a podażą. Na popyt i podaż danej waluty wpływ mają przede wszystkim ważne czynniki gospodarcze w kraju (regionie), np. wzrost lub obniżenie poziomu stóp procentowych, poziom inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia, ale również znaczące wydarzenia polityczne i społeczne na świecie, które mogą nieść za sobą konsekwencje ekonomiczne. Często wpływ na zmiany kursów walut mają także zapowiedzi czy przewidywania pewnych wydarzeń lub interpretacja sygnałów przekazywanych przez rządy czy władze monetarne.

Zachęcamy do śledzenia bieżącej sytuacji na rynkach finansowych w codziennych komentarzach naszych dealerów walutowych.

Jak czytać wykresy kursów walut?

Dzięki wykresom kursów dla danej pary walutowej możesz poznać trendy, tzn. zachowanie się kursu na przestrzeni określonego czasu. Aby wykresy stały się pomocne przy podejmowaniu decyzji związanych z kupnem lub sprzedażą walut, warto rozumieć rządzące nimi mechanizmy.

Wykres liniowy - linia łączy punkty poszczególnych notowań kursu (uśrednionych notowań z danego okresu). Końcówka wykresu liniowego aktualizuje się na bieżąco, tzn. co minutę, w danym przedziale czasowym, w którym kursy są zbierane do przedstawienia ich jako punkty uśrednione. Dlatego też należy uznawać wykres liniowy za poglądowe zobrazowanie trendów kursu danej pary walutowej w określonym przedziale czasowym i mieć świadomość, że kurs wyświetlający się z określoną datą i np. godz. 8:45 to nie jest kurs, który wystąpił tego dnia dokładnie o godz. 8:45, tylko uśredniony kurs z okresu 8:31-8:45.

W Panelu Klienta jest możliwe zapoznanie się tylko z wykresem kursu średniego dla danej pary walutowej. Natomiast na stronie są dostępne również wykresy kursu kupna i sprzedaży.

Wykres świecowy - każda świeca prezentuje zachowanie się kursu z danego przedziału czasowego, gdzie podstawa i góra korpusu świecy wskazują kursy, które wystąpiły w momencie otwarcia oraz zamknięcia danego okresu, a cień świecy wskazuje na ekstrema, czyli najniższy i najwyższy pik kursu w danym przedziale czasowym. Kolor świecy określa czy w danym okresie kurs wzrósł (biała świeca, kurs otwarcia u podstawy, kurs zamknięcia u góry), czy też spadł (czarna świeca, kurs otwarcia u góry, kurs zamknięcia u dołu).

Wykres słupkowy - obrazuje trendy na rynku w analogiczny sposób, jak wykres świecowy, ale zamiast korpusu świecy mamy tu poziome linie wyprowadzone od słupka, gdzie linia po lewej stronie słupka wskazuje kurs otwarcia, a linia po prawej stronie – kurs zamknięcia danego okresu; podstawa i góra słupka wskazują na najniższy i najwyższy kurs w danym przedziale czasowym.

Zakres czasowy wykresu a dokładność danych

W zależności od zakresu czasowego, jaki ustawisz na wykresie, dane są prezentowane z różną dokładnością. Na wykresie liniowym kurs podawany za dany moment jest w rzeczywistości średnim kursem z danego przedziału czasowego, natomiast na wykresie świecowym i słupkowym każda świeca/słupek odnosi się do danego przedziału czasowego:

  • na wykresie prezentującym dane za 1 dzień (24 h) przedział czasowy to 15 min
  • dla danych za 1 tydzień dane są z przedziałów 1-godzinnych
  • przy dłuższych zakresach czasowych przedziałem jest 1 dzień

Dokładnym opisem rynku walutowego i zmienności trendów zajmują się nasi analitycy w codziennych komentarzach walutowych.

Po jakim kursie dokonuje się wymiany?

Transakcje w InternetowyKantor.pl dokonywane są po kursie wymiany z momentu zatwierdzania transakcji. Na ostateczny kurs wymiany wpływają także ewentualne opłaty za wysyłkę przelewu oraz zniżki lub punkty zgromadzone w ramach Programu Punktowego. W takim przypadku przy kursie wymiany pojawi się dodatkowa informacja (zielona litera "i" ) ze szczegółami dotyczącymi kursu. Podczas zlecania transakcji można wybrać odpowiedni dla siebie sposób zatwierdzenia wymiany.

Wymiana po aktualnym kursie

Wymiana po aktualnym kursie daje możliwość najpierw zaakceptowania kursu, a dopiero potem wysłania przelewu. Aby wymienić środki wystarczy najpierw zaakceptować aktualnie wyświetlany kurs, a dopiero potem wpłacić środki. Ta opcja daje Ci gwarancję, że kurs się już nie zmieni, a po wymianie otrzymasz dokładnie taką kwotę waluty, jaką akceptowałeś na początku. Dla każdej formy akceptowania kursu generujemy specjalny tytuł przelewu, który pokazujemy w Panelu Klienta podczas zlecania transakcji. Nie zmieniaj tytułu przelewu, tylko wtedy masz pewność, że wymiana odbędzie się prawidłowo. Więcej o tym sposobie wymiany w sekcji pytań Transakcje i przelewy.

Wymiana "W momencie kiedy kurs będzie nie gorszy niż... "

Środki, które do nas wyślesz w ramach tego zlecenia, zostaną przewalutowane, gdy kurs kupna/sprzedaży dla waluty osiągnie określony pułap. Możesz także wskazać datę, do której system będzie czekał na dany kurs, a kiedy wskazany termin minie, system auto-zatwierdzi Twoją transakcję po takim kursie, jaki będzie obowiązywał kolejnego dnia. Po przewalutowaniu nasz system wysyła przelew na Twój rachunek, który wskazałeś podczas zlecania. Ta opcja wymiany polega na auto-zatwierdzeniu transakcji przez system, dlatego można wskazać tylko własny rachunek bankowy do przelewu zwrotnego. Przelew na rachunek innej osoby realizowany jest w ramach usługi płatniczej dla której konieczne jest zaakceptowanie regulaminu.

Wymiana potwierdzana ręcznie i samodzielna akceptacja kursu

W przypadku ręcznej akceptacji kursu, po tym jak otrzymamy i zaksięgujemy Twoją wpłatę, będziesz mógł sam wybrać moment, w którym ma nastąpić wymiana. Wystarczy, że zalogujesz się do panelu i klikniesz „zatwierdź”, gdy kurs będzie Ci odpowiadał. Wymiana nastąpi po zatwierdzonym, wybranym przez Ciebie kursie. Wybierając tę opcję zatwierdzenia wymiany, możesz zdecydować się na zaakceptowanie kursu nawet po kilku dniach, czy tygodniach od zaksięgowania u nas Twojego przelewu.

Wymiana "Po kursie z momentu kiedy otrzymacie mój przelew "

Opcja niestandardowa. Po otrzymaniu Twojego przelewu i zaksięgowaniu go w Panelu Klienta, nasz system zgodnie z tytułem tego przelewu auto-zatwierdzi tę wymianę, czyli zaakceptuje kurs, który będzie w tym czasie obowiązywał i zrealizuje wypłatę (auto-zatwierdzenie wymiany). W InternetowyKantor.pl kurs wymiany znasz od razu przy składaniu zlecenia, ale jeśli wymieniasz powyżej 100 tys. opcja zatwierdzania kursu przed wpłatą (wymiana po aktualnym kursie) jest niedostępna. W związku z tym możesz albo najpierw wpłacić a później ręcznie zatwierdzić (wymiana ręcznie potwierdzana), albo skorzystać właśnie z niestandardowej opcji, jaką jest auto-zatwierdzanie. Polega ona na tym, że zaraz po tym jak otrzymamy Twoje środki na profilu, system automatycznie zatwierdzi kurs wymiany, bez konieczności akcji z Twojej strony.

Co to jest spread?

Spread walutowy jest różnicą pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej pary walut, np. euro (EUR) i złotówki (PLN). Każda instytucja zajmująca się wymianą walut ustala własne spready dla poszczególnych par walutowych bazując na kursach rynkowych (rynek Forex). Spread może być wyrażony w groszach, pipsach lub procentach.

Np. jeżeli dany kantor/bank sprzedaje 1 euro po kursie 4,2300, a skupuje za 4,1000, oznacza to, że ma spread na poziomie 13 gr (4,2300-4,1000=0,1300).

13 gr=0,1300=1300 pipsów

1 pips=0,0001=0,01 gr

Spread procentowy uzyskuje się dzieląc różnicę pomiędzy kursem sprzedaży i kupna wyrażoną w groszach przez kurs sprzedaży. Np. dla powyższego przykładu:

(4,23-4,10*100)/4,23=3,07%

Standardowe spready w InternetowyKantor.pl - przedstawione w poniższej tabeli:

Waluty Spread w groszach Spread w pipsach
CHF, GBP 4 400
AUD, CAD, EUR, NZD, USD 3 300
SGD 2,7 270
BGN 2,5 250
TRY 1,6 160
RON 1,2 120
DKK, NOK 0,6 60
SEK 0,5 50
HKD 0,42 42
ZAR 0,34 34
MXN 0,26 26
CZK, RUB 0,2 20

Spready publikowane na stronie głównej obowiązują również Użytkowników podczas zatwierdzania transakcji, niezależnie od jej kwoty.

Dlaczego w InternetowyKantor.pl są korzystniejsze kursy walut niż w banku lub kantorze stacjonarnym?

Spread stanowi zysk instytucji wymieniającej waluty. Każda instytucja ma własną politykę ustalania spreadów dla poszczególnych par walutowych. InternetowyKantor.pl przeprowadza zdecydowanie więcej wymian dziennie niż większość kantorów stacjonarnych, może więc zoptymalizować koszty wymian dla swoich Użytkowników.

Czy istnieje minimalna/maksymalna kwota wymiany?

Minimalna kwota, jaką możesz u nas wymienić to:

  • 1 jednostka waluty dla:EUR, USD, CHF, GBP, AUD, BGN, CAD, NZD, SGD, TRY
  • 100 jednostek waluty dla:CZK, DKK, HKD, MXN, NOK, RON, RUB, SEK, ZAR

Oznacza to, że jeśli chcesz dokonać u nas wymiany, musisz wysłać kwotę wystarczającą na zakup co najmniej 1 EUR/USD/CAD lub 100 CZK/DKK/SEK. Gdy chcesz sprzedać walutę, wymiana na PLN nastąpi, jeśli otrzymamy od Ciebie co najmniej 1 EUR/USD/CAD lub 100 CZK/DKK/SEK.

W przypadku przelewów wysyłanych z rachunków zagranicznych minimalnie możesz wymienić:

Waluty Kwota (jednostki waluty)
EUR, CHF, GBP, BGN 1
USD, AUD, CAD, NZD, SGD, CZK, DKK, NOK, RON, SEK 100
TRY 200
HKD, MXN, ZAR 1000
RUB 5000

Bank Santander ma swoją minimalną kwotę wymaganą do wysłania przelewu walutowego, dlatego jeśli odsyłamy przelew walutowy z i do tego banku, jego równowartość musi wynosić co najmniej 5 PLN. Dotyczy to również przelewów na rachunki w Deutsche Banku.

Zwróć uwagę, że przelewy pomiędzy bankami spoza listy wspieranych przez InternetowyKantor.pl są dodatkowo płatne (według Tabeli Prowizji i Opłat danego banku).

Czy mogę negocjować kurs wymiany?

W naszym systemie zaimplementowany jest automatyczny system negocjacji dla wymiany CHF (dla pozostałych walut spread jest już najniższy z możliwych).

Progi zmiany kursowej dla CHF wyglądają następująco:

  • przy transakcji kupna o równowartości 30 000 PLN kurs zmienia się na korzystniejszy o 0,01
  • przy transakcji kupna o równowartości 50 000 PLN kurs zmienia się na korzystniejszy o 0,015

Stałym Klientom przyznajemy indywidualne zniżki. w zależności od wysokości wymian, waluty i stażu mogą się one wahać między 10 a nawet 100 pipsów (0,0010 – 0,0100). w celu uzyskania informacji o możliwości otrzymania zniżki zachęcamy do kontaktu mailowego z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Jak zostaną wykorzystane moje punkty/zniżki w przypadku wymiany "W momencie kiedy kurs będzie nie gorszy niż... "?

Wymiana po wybranym kursie nastąpi, gdy kurs kupna/sprzedaży w kantorze osiągnie podany przez Ciebie pułap. Jeżeli masz punkty do wymiany po kursie średnim lub przyznane zniżki, zostaną one wliczone do transakcji, dopiero, gdy kurs w kantorze osiągnie określony przez Ciebie pułap. Oznacza to, że faktycznie wymiana nastąpi po jeszcze lepszym kursie – niższym w wypadku kupna i wyższym w wypadku sprzedaży waluty. Do kursu zostaną również doliczone ewentualne opłaty (za odesłanie przelewu zwrotnego lub za fakturę papierową).

Jak jest wyliczana oszczędność dla danej transakcji?

Oszczędność jest wyliczana z różnicy pomiędzy kursem, po którym zostały wymienione środki w naszym kantorze a kursem z Tabeli Kursów Walut, jaki danego dnia obowiązywał w banku, w którym nasz klient posiada rachunek. Porównujemy nasz kurs do kursu z Tabeli Kursów banków, ponieważ jest to kurs na podstawie którego przeliczane są standardowe operacje w danym banku, o ile nie są stosowane indywidualne preferencje. Kurs ten podawany jest w Tabeli Kursów Walut Banku przynajmniej raz dziennie i publikowany do wiadomości publicznej na stronach banków. Dokładamy więc wszelkich starań, aby dane i wyliczenia były zawsze aktualne. Nie porównujemy naszych kursów z kursami oferowanymi przez banki w ramach usług dodatkowych, np. usług kantorowych, promocji czy indywidualnie wynegocjowanych warunków rozliczania waluty. Faktycznie uzyskana oszczędność może więc różnić się od wyliczeń przedstawionych w naszym kalkulatorze walut.

Wypróbuj pierwszy kantor internetowy w Polsce!
Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00