Informacje ogólne

Jakie waluty mogę wymienić w InternetowyKantor.pl?

W naszym serwisie udostępniamy kupno i sprzedaż 20 walut. Na ten moment nie są możliwe wymiany pomiędzy dwiema obcymi walutami - zawsze jedną stroną wymiany muszą być PLN.

EUR
Euro
CZK
Korona czeska
USD
Dolar amerykański
DKK
Korona duńska
RON
Lej rumuński
CHF
Frank szwajcarski
HKD
Dolar hongkoński
RUB
Rubel rosyjski
GBP
Funt brytyjski
HRK
Kuna chorwacka
SEK
Korona szwedzka
AUD
Dolar australijski
MXN
Peso meksykańskie
SGD
Dolar singapurski
BGN
Lew bułgarski
NOK
Korona norweska
TRY
Lira turecka
CAD
Dolar kanadyjski
NZD
Dolar nowozelandzki
ZAR
Rand południowoafrykański

Kto może korzystać z serwisu InternetowyKantor.pl?

Z naszego serwisu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Jakie dokumenty należy przedstawić aby korzystać z serwisu?

W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o dostarczenie odpowiednich dokumentów związanych z weryfikacją Twojej tożsamości. W przypadku rejestracji osoby fizycznej prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego lub paszportu (karty pobytu w przypadku obcokrajowców zamieszkałych na terenie Polski). W przypadku rejestracji firmy prosimy o przesłanie oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych. Dodatkowo możemy prosić o przesłanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do działania w imieniu firmy. Jeżeli osoba, która rejestruje firmę w serwisie nie jest upoważniona do jej reprezentowania zgodnie z ogólnodostępnymi rejestrami, prosimy o przesłanie upoważnienia.

Dlaczego zostałem poproszony o uzupełnienie danych dotyczących dokumentu potwierdzającego tożsamość?

Jako krajowa instytucja płatnicza oraz instytucja obowiązana podlegamy pod regulacje Ustawy o usługach płatniczych oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym istnieje szereg obowiązków, które muszą być spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dokonywanych transakcji.

Aby móc korzystać z serwisu InternetowyKantor.pl musisz uzupełnić wymagane dane, w tym numer PESEL oraz cechy dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu), możemy poprosić Cię o przesłanie Twojego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia wskazanych danych. Ze względu na ciągły rozwój serwisu, może się zdarzyć, że Twoje dane będą niekompletne względem obecnie obowiązującego Regulaminu. Wówczas poprosimy Cię o uzupełnienie ich, nawet jeśli korzystasz już z naszych usług od jakiegoś czasu. Bardziej szczegółowe dane podnoszą poziom weryfikacji tożsamości Użytkownika w przypadku jakichkolwiek problemów z transakcją, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo Twoich środków. Jeżeli nie uzupełnisz wszystkich niezbędnych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

Zapewniamy, że dane osobowe naszych Klientów są chronione zgodnie z procedurami i wymogami prawa (stawianymi nam przez GIIF, GIODO i KNF) i nie są przez nas wykorzystywane w innych celach jak jedynie działalność operacyjna serwisu oraz czynności wymagane przez regulatora.

Zmieniłam/em nazwisko. Jak dokonać odpowiedniej zmiany na swoim profilu w InternetowyKantor.pl?

Jeżeli na danym profilu nie była przeprowadzana jeszcze żadna transakcja, istnieje możliwość samodzielnej zmiany nazwiska w „Ustawieniach konta” w zakładce „Twoje dane”.

Natomiast jeżeli transakcje były na danym profilu dokonywane, należy wysłać do nas maila informującego o zaistniałym fakcie. W swoim profilu w serwisie prosimy załączyć - skan aktu zawarcia związku małżeńskiego lub dwustronny skan dowodu osobistego z nowym nazwiskiem, ewentualnie potwierdzenie wysłania przelewu z rachunku, z którego już wcześniej były wykonywane przelewy do InternetowyKantor.pl - z nowymi danymi. Aby załączyć plik prosimy zalogować się do serwisu i wybrać zakładkę "Ustawienia", następnie "Twoje dane", "Prześlij dokument". Na tej podstawie będziemy mogli dokonać stosownej zmiany.

Czy jest możliwość korzystania z serwisu InternetowyKantor.pl za pośrednictwem urządzeń mobilnych?

Jak najbardziej! Udostępniamy naszym Klientom aplikacje mobilne dla systemu IOS oraz Android. Obecnie za pośrednictwem aplikacji możesz sprawdzać kursy walut oraz zatwierdzać transakcje na swoje rachunki bankowe, ale pracujemy nad rozszerzeniem funkcjonalności naszych aplikacji.

Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce Aplikacje mobilne.

Kurs wymiany jest stały czy aktualizowany na bieżąco?

Kurs wymiany aktualizowany jest co 10 sekund.

Co wpływa na zmianę kursów walut?

Kursy walutowe ustalają się na międzynarodowym rynku finansowym (Forex) w wyniku relacji pomiędzy ich popytem a podażą. Na popyt i podaż danej waluty wpływ mają przede wszystkim ważne czynniki gospodarcze w kraju (regionie), np. wzrost lub obniżenie poziomu stóp procentowych, poziom inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia, ale również znaczące wydarzenia polityczne i społeczne na świecie, które mogą nieść za sobą konsekwencje ekonomiczne. Często wpływ na zmiany kursów walut mają także zapowiedzi czy przewidywania pewnych wydarzeń lub interpretacja sygnałów przekazywanych przez rządy czy władze monetarne.

Zachęcamy do śledzenia bieżącej sytuacji na rynkach finansowych w codziennych komentarzach naszych dealerów walutowych.

Jak czytać wykresy kursów walut?

Dzięki wykresom kursów dla danej pary walutowej możesz poznać trendy, tzn. zachowanie się kursu na przestrzeni określonego czasu. Aby wykresy stały się pomocne przy podejmowaniu decyzji związanych z kupnem lub sprzedażą walut, warto rozumieć rządzące nimi mechanizmy.

Wykres liniowy - linia łączy punkty poszczególnych notowań kursu (uśrednionych notowań z danego okresu). Końcówka wykresu liniowego aktualizuje się na bieżąco, tzn. co minutę, w danym przedziale czasowym, w którym kursy są zbierane do przedstawienia ich jako punkty uśrednione. Dlatego też należy uznawać wykres liniowy za poglądowe zobrazowanie trendów kursu danej pary walutowej w określonym przedziale czasowym i mieć świadomość, że kurs wyświetlający się z określoną datą i np. godz. 8:45 to nie jest kurs, który wystąpił tego dnia dokładnie o godz. 8:45, tylko uśredniony kurs z okresu 8:31-8:45.

W Panelu Klienta jest możliwe zapoznanie się tylko z wykresem kursu średniego dla danej pary walutowej. Natomiast na stronie są dostępne również wykresy kursu kupna i sprzedaży.

Wykres świecowy - każda świeca prezentuje zachowanie się kursu z danego przedziału czasowego, gdzie podstawa i góra korpusu świecy wskazują kursy, które wystąpiły w momencie otwarcia oraz zamknięcia danego okresu, a cień świecy wskazuje na ekstrema, czyli najniższy i najwyższy pik kursu w danym przedziale czasowym. Kolor świecy określa czy w danym okresie kurs wzrósł (biała świeca, kurs otwarcia u podstawy, kurs zamknięcia u góry), czy też spadł (czarna świeca, kurs otwarcia u góry, kurs zamknięcia u dołu).

Wykres słupkowy - obrazuje trendy na rynku w analogiczny sposób, jak wykres świecowy, ale zamiast korpusu świecy mamy tu poziome linie wyprowadzone od słupka, gdzie linia po lewej stronie słupka wskazuje kurs otwarcia, a linia po prawej stronie – kurs zamknięcia danego okresu; podstawa i góra słupka wskazują na najniższy i najwyższy kurs w danym przedziale czasowym.

Zakres czasowy wykresu a dokładność danych

W zależności od zakresu czasowego, jaki ustawisz na wykresie, dane są prezentowane z różną dokładnością. Na wykresie liniowym kurs podawany za dany moment jest w rzeczywistości średnim kursem z danego przedziału czasowego, natomiast na wykresie świecowym i słupkowym każda świeca/słupek odnosi się do danego przedziału czasowego:

  • na wykresie prezentującym dane za 1 dzień (24 h) przedział czasowy to 15 min
  • dla danych za 1 tydzień dane są z przedziałów 1-godzinnych
  • przy dłuższych zakresach czasowych przedziałem jest 1 dzień

Dokładnym opisem rynku walutowego i zmienności trendów zajmują się nasi analitycy w codziennych komentarzach walutowych.

Po jakim kursie dokonuje się wymiany?

Transakcje w InternetowyKantor.pl dokonywane są po kursie wymiany z momentu zatwierdzania transakcji.

Co to jest spread?

Spread walutowy jest różnicą pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej pary walut, np. euro (EUR) i złotówki (PLN). Każda instytucja zajmująca się wymianą walut ustala własne spready dla poszczególnych par walutowych bazując na kursach rynkowych (rynek Forex). Spread może być wyrażony w groszach, pipsach lub procentach.

Np. jeżeli dany kantor/bank sprzedaje 1 euro po kursie 4,2300, a skupuje za 4,1000, oznacza to, że ma spread na poziomie 13 gr (4,2300-4,1000=0,1300).

13 gr = 0,1300 = 1300 pipsów

1 pips = 0,0001 = 0,01 gr

Spread procentowy uzyskuje się dzieląc różnicę pomiędzy kursem sprzedaży i kupna wyrażoną w groszach przez kurs sprzedaży. Np. dla powyższego przykładu:

(4,23-4,10*100)/4,23 = 3,07%

InternetowyKantor.pl ma stałe spready – przedstawione w poniższej tabeli:

WalutySpread w groszachSpread w pipsach
CHF, GBP4400
AUD, CAD, EUR, NZD, USD3300
SGD2,7270
BGN2,5250
TRY1,6160
RON1,2120
DKK, HRK, NOK0,660
SEK0,550
HKD0,4242
ZAR0,3434
MXN0,2626
CZK, RUB0,220

Spready publikowane na stronie głównej obowiązują również Użytkowników podczas zatwierdzania transakcji, niezależnie od jej kwoty.

Dlaczego w InternetowyKantor.pl są korzystniejsze kursy walut niż w banku lub kantorze stacjonarnym?

Spread stanowi zysk instytucji wymieniającej waluty. Każda instytucja ma własną politykę ustalania spreadów dla poszczególnych par walutowych. InternetowyKantor.pl przeprowadza zdecydowanie więcej wymian dziennie niż większość kantorów stacjonarnych, może więc zoptymalizować koszty wymian dla swoich Użytkowników.

Czy istnieje minimalna/maksymalna kwota wymiany?

Minimalna kwota, jaką możesz u nas wymienić to:

  • 1 jednostka waluty dla: EUR, USD, CHF, GBP, AUD, BGN, CAD, NZD, SGD, TRY
  • 100 jednostek waluty dla: CZK, DKK, HKD, HRK, MXN, NOK, RON, RUB, SEK, ZAR

Oznacza to, że jeśli chcesz dokonać u nas wymiany, musisz wysłać kwotę wystarczającą na zakup co najmniej 1 EUR/USD/CAD lub 100 CZK/DKK/SEK. Gdy chcesz sprzedać walutę, wymiana na PLN nastąpi, jeśli otrzymamy od Ciebie co najmniej 1 EUR/USD/CAD lub 100 CZK/DKK/SEK.

W przypadku przelewów wysyłanych z rachunków zagranicznych minimalnie możesz wymienić:

WalutyKwota (jednostki waluty)
EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, NZD, SGD100
BGN, TRY200
RON500
DKK, HKD, HRK, MXN, NOK, SEK, ZAR1000
CZK2000
RUB5000

Bank Santander ma swoją minimalną kwotę wymaganą do wysłania przelewu walutowego, dlatego jeśli odsyłamy przelew walutowy z i do tego banku, jego równowartość musi wynosić co najmniej 6 PLN. Dotyczy to również przelewów na rachunki w Deutsche Banku.

Zwróć uwagę, że przelewy pomiędzy bankami spoza listy wspieranych przez InternetowyKantor.pl są dodatkowo płatne (według Tabeli Prowizji i Opłat danego banku).

Czy mogę negocjować kurs wymiany?

W naszym systemie zaimplementowany jest automatyczny system negocjacji dla wymiany CHF (dla pozostałych walut spread jest już najniższy z możliwych).

Progi zmiany kursowej dla CHF wyglądają następująco:

  • przy transakcji kupna o równowartości 30 000 PLN kurs zmienia się na korzystniejszy o 0,01
  • przy transakcji kupna o równowartości 50 000 PLN kurs zmienia się na korzystniejszy o 0,015

Stałym Klientom przyznajemy indywidualne zniżki. W zależności od wysokości wymian, waluty i stażu mogą się one wahać między 10 a nawet 100 pipsów (0,0010 – 0,0100). W celu uzyskania informacji o możliwości otrzymania zniżki zachęcamy do kontaktu mailowego z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Jak jest wyliczana oszczędność dla danej transakcji?

Oszczędność jest wyliczana z różnicy pomiędzy kursem, po którym zostały wymienione środki w naszym kantorze a kursem, jaki danego dnia obowiązywał w banku, w którym nasz klient posiada rachunek. Zatem jest to informacja o tym, ile klient zaoszczędził środków wymieniając walutę u nas w porównaniu z identyczną wymianą w swoim banku.