Większość wymian realizujemy bez dodatkowych opłat

9 na 10 klientów internetowykantor.pl podczas wymiany nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
Proces wymiany jest bez dodatkowych opłat jeśli:
Bezpłatne usługi
Przyjęcie przelewu przez Internetowykantor.pl z dowolnego banku
0 zł
Przewalutowanie środków po kursie kupna lub kursie sprzedaży
0 zł
Wysłanie złotówek do dowolnego polskiego banku
0 zł
Wysłanie EUR, USD, GBP, CHF z Internetowykantor.pl do banku, w którym posiadamy rachunki
0 zł
Anulowanie transakcji / zwrot wysłanych środków
0 zł
Zwrot reszty pozostałej po zakupie waluty
0 zł
Faktura elektroniczna
0 zł
Usługi z dodatkową opłatą
Faktura papierowa wysyłana pocztą
5 zł
Wysłanie EUR za granicę w najpopularniejszym trybie SEPA
5 zł
Wysłanie waluty do polskich lub zagranicznych banków, w których NIE posiadamy rachunków
od 5 zł do 80 zł
w zależności od waluty i typu przelewu
Pokaż szczegółową tabelę

Często zadawane pytania

W jaki sposób są pobierane opłaty za przelewy?

Wszystkie przelewy PLN z Internetowykantor.pl oraz przelewy walut obcych do banków, w których posiadamy rachunki bankowe w danej walucie, są bezpłatne.

Jedynie przelewy walut obcych z Internetowykantor.pl do banków, w których nie posiadamy rachunków, są dodatkowo płatne, a odpowiednia opłata jest wliczana w kurs wymiany.

Przykład

Załóżmy, że chcesz kupić 555,55 CHF.

Wysłałeś do nas przelew na 2200,00 PLN.

Ponieważ nie posiadamy rachunku w Twoim banku, transakcja ta obciążona będzie opłatą za przelew SPOT, w wysokości 10 PLN.

W danym momencie standardowy kurs sprzedaży CHF w Internetowykantor.pl wynosi: 3,9252722967665574

555,55 [CHF] * 3,9252722967665574 = 2180,68502446866 [PLN]

2180,68502446866 [PLN] + 10,00 [PLN] = 2190,68502446866 [PLN]

W takim przypadku kupisz 555,55 CHF za 2190,69 PLN.

Otrzymasz resztę: 9,31 PLN.

Zatwierdzając transakcję będziesz widział kurs z wliczoną w niego opłatą: 3,9433.

Czym różni się tryb przelewu SHA od OUR?

SHA to tryb, w którym koszty są dzielone, tzn. każda ze stron (nadawca i odbiorca przelewu) pokrywa koszty związane z realizacją transakcji w swoim banku. Przelewy za granicę bywają dodatkowo obciążone kosztami banków pośredniczących. W takim przypadku odbiorca przelewu otrzymuje kwotę pomniejszoną o ich sumę.

W trybie OUR wszystkie koszty związane z realizacją transakcji pokrywa nadawca przelewu. Dlatego opłata za ten przelew jest wyższa, ale nadawca ma pewność, że odbiorca otrzyma dokładnie taką kwotę, jaka została wysłana.

Jakie są koszty przelewu do Internetowykantor.pl?

Przelewy z rachunków polskich

Zasadniczo przelewy wewnętrzne są bezpłatne. Czyli jeśli wysyłasz do nas środki z któregoś z banków, w którym posiadamy rachunek w danej walucie, w większości przypadków nie powinieneś ponieść żadnych kosztów (znanym nam wyjątkiem jest mBank, gdzie takie opłaty mogą wystąpić).

Wysłanie przelewu zewnętrznego (międzybankowego), zwłaszcza walutowego, wiąże się z opłatami. Koszt liczony jest według Tabeli Opłat i Prowizji banku, z którego dokonywany jest przelew. Prowizja pobierana jest z rachunku nadawcy.

Przelewy z rachunków zagranicznych

Dla waluty EUR jest dedykowany przelew SEPA, który w niektórych krajach jest bezpłatny lub koszt jest wliczany w obsługę konta. W innych przypadkach opłata za ten przelew wynosi zazwyczaj równowartość ok. 5 zł.

Pozostałe waluty realizowane są przelewem zagranicznym SPOT/SWIFT. Zazwyczaj koszt przelewu jest uzależniony od przesłanej kwoty – naliczany procentowo od kwoty przelewu (np. 0,5% kwoty przelewu) lub istnieje stała opłata zależna od wielkości danego przelewu (np. przelew do 5000 GBP – koszt 10 GBP).

Banki oferują też często opcję przelewów ekspresowych/przyspieszonych, które są jednak droższe od standardowych przelewów walutowych.

Przelewy międzynarodowe mogą zostać dodatkowo obciążone kosztami banków pośredniczących. W przypadku wystąpienia takich kosztów, do Internetowykantor.pl dotrze wpłata pomniejszona o ich sumę.

Sprawdź koszt przelewu w Tabeli Opłat i Prowizji swojego banku!

Co to są i kiedy mogą wystąpić koszty banków pośredniczących?

Przelewy w walutach obcych banki kwalifikują jako przelewy zagraniczne. Przelewy wewnątrzbankowe (pomiędzy dwoma rachunkami prowadzonymi w jednym banku) są zazwyczaj darmowe, jednak w przypadku międzybankowych przelewów walutowych pojawiają się opłaty.

W przypadku przelewu walutowego do innego banku w Polsce, w transakcji przeważnie biorą udział jedynie dwa banki (bank nadawcy i bank odbiorcy), a opłaty zamykają się w granicach określonych przez tabele opłat i prowizji tych banków. Natomiast w procesie wysłania przelewu za granicę najczęściej partycypują jeszcze banki pośredniczące (tzw. korespondenci) i należy liczyć się z dodatkowymi opłatami z ich strony.

Jeżeli w transakcji uczestniczy kilka banków, każdy z nich może pobrać prowizję za pośrednictwo i każdy ustala wysokość opłat we własnym zakresie. Niestety nie jest możliwe uzyskanie informacji na temat wysokości wspomnianych opłat, ponieważ są one przedmiotem umów międzybankowych o wzajemnym świadczeniu usług, które nie są udostępniane klientom. Nie jest również wiadome ile banków pośredniczących będzie uczestniczyło w danej transakcji.

W przypadku przelewów międzybankowych, a zwłaszcza międzynarodowych, należy więc liczyć się z tym, że odbiorca może otrzymać przelew pomniejszony o sumę prowizji pobranych przez banki pośredniczące. Jest zatem możliwe, że wyślesz do nas określoną kwotę z zagranicy, a na nasz rachunek wpłynie kwota mniejsza. Jest również prawdopodobne (choć zdecydowanie mniej), że jeśli posiadasz rachunek walutowy w innym banku niż my, nie otrzymasz pełnej zakupionej u nas kwoty waluty, ponieważ część środków zostanie pobrana na rzecz prowizji korespondentów.

Czy internetowykantor.pl wystawia faktury VAT?

Działalność kantorowa jest przedmiotowo zwolniona z podatku VAT. W związku z tym internetowykantor.pl nie wystawia faktur VAT. Potwierdzeniem transakcji kupna/sprzedaży jest rachunek w formie faktury elektronicznej.

W jakiej formie mogę otrzymać rachunek za transakcję kupna/sprzedaży?

Wszystkie rachunki wysyłane drogą elektroniczną do klientów internetowykantor.pl są wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Wszystkie takie rachunki są pełnoprawnym dokumentem.

Kiedy otrzymam rachunek za transakcję kupna/sprzedaży?

Od razu po zakończonej transakcji rachunek można pobrać w panelu Klienta w zakładce „Historia transakcji”. Dodatkowo link do rachunku potwierdzającego transakcję kupna/sprzedaży waluty jest dołączony do wiadomości email informującej o zrealizowaniu przelewu zwrotnego.

Czy rachunek może być wystawiony na inny podmiot niż ten zapisany w danych z rejestracji?

Rachunek wystawiany jest na dane, jakie Użytkownik podał podczas rejestracji. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, to rachunek wystawiany jest z jej danymi. Analogicznie – jeśli Użytkownikiem jest firma, na nią są wystawiane rachunki. Jeżeli Użytkownik chciałby otrzymywać rachunki na inne dane osobowe lub na firmę, musiałby założyć osobne konto w naszym serwisie.

Wypróbuj nasz kantor internetowy jeszcze dzisiaj!
Załóż darmowe konto
Rejestracja zajmie Ci tylko 30 sekund i do niczego nie zobowiązuje