Opłaty i rozliczenia

9 na 10 klientów InternetowyKantor.pl podczas wymiany nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Większość wymian realizujemy bez dodatkowych opłat

Nie ponosisz dodatkowych opłat za proces wymiany jeśli:

Kupujesz lub sprzedajesz EUR, GBP, USD, CHF

Wysyłasz walutę do lub z jednego z największych banków w Polsce, w którym InternetowyKantor.pl także posiada konto.

Bezpłatne usługi

0 zł za przyjęcie przelewu przez InternetowyKantor.pl z dowolnego banku

0 zł za przewalutowanie środków po kursie kupna lub kursie sprzedaży

0 zł za wysłanie złotówek do dowolnego polskiego banku

0 zł za wysłanie EUR, USD, GBP, CHF z InternetowyKantor.pl do banku, w którym posiadamy rachunki

0 zł za wysłanie EUR za granicę w najpopularniejszym trybie SEPA

0 zł za anulowanie transakcji / zwrot wysłanych środków

0 zł za zwrot reszty pozostałej po zakupie waluty

0 zł za fakturę elektroniczną

Usługi z dodatkową opłatą
Wysłanie waluty do polskich lub zagranicznych banków, w których NIE posiadamy rachunków
od 0 zł do 80 zł
w zależności od waluty i typu przelewu
Pokaż szczegółową tabelę

Często zadawane pytania

W jaki sposób są pobierane opłaty za przelewy?

Wszystkie przelewy PLN z InternetowyKantor.pl oraz przelewy walut obcych do banków, w których posiadamy rachunki bankowe w danej walucie, są bezpłatne. Darmowy jest także przelew SEPA dla wypłat EUR z InternetowyKantor.pl

Pozostałe przelewy walut obcych z InternetowyKantor.pl do banków, w których nie posiadamy rachunków, są dodatkowo płatne, a odpowiednia opłata jest wliczana w kurs wymiany.

Przykład

Załóżmy, że chcesz kupić 555,55 CHF, a aktualny kurs sprzedaży CHF w InternetowyKantor.pl to 3,9234.

Jeśli nie posiadamy rachunku w Twoim banku, doliczamy opłatę za wysłanie przelewu zwrotnego zgodnie z typem, który wybrałeś, np. SPOT za 10 PLN.

Dochodzi do wyliczenia:

555,55 × 3,9234 + 10 = 2189,64487

(kwota, jaką chcesz kupić) x (aktualny kurs wymiany) + (opłata za typ przelewu) = (kwota do wpłaty)

w zaokrągleniu zatem wpłacasz do InternetowyKantor.pl kwotę 2189,65 PLN.

W ten sposób otrzymasz 555,55 CHF, a Twój ostateczny kurs wymiany uwzględniający koszt przelewu będzie wynosić po zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku 3,9414.

Twój faktyczny ostateczny kurs wynika z podzielenia kwoty PLN, którą wpłaciłeś przez kwotę CHF, którą otrzymałeś, czyli 2189,65 ÷ 555,55 = 3,9414 .

Czym różni się tryb przelewu SHA od OUR?

SHA to tryb, w którym koszty są dzielone, tzn. każda ze stron (nadawca i odbiorca przelewu) pokrywa koszty związane z realizacją transakcji w swoim banku. Przelewy za granicę bywają dodatkowo obciążone kosztami banków pośredniczących. w takim przypadku odbiorca przelewu otrzymuje kwotę pomniejszoną o ich sumę.

w trybie OUR wszystkie koszty związane z realizacją transakcji pokrywa nadawca przelewu. Dlatego opłata za ten przelew jest wyższa, ale nadawca ma pewność, że odbiorca otrzyma dokładnie taką kwotę, jaka została wysłana. Opcja która nie obowiązuje w obszarze EOG.

Na czym polega przelew typu TODAY-OUR?

TODAY-OUR to rodzaj przelewu przyspieszonego. Jego koszt to 80 PLN, który wliczany jest w kurs wymiany. Jest dostępny dla transakcji w InternetowyKantor.pl, w których przelew zwrotny ma być odesłany do państwa spoza obszaru EOG (np. EUR do Azerbejdżanu) . Ten rodzaj przelewu gwarantuje, że odbiorca otrzyma całą kwotę i banki nie pobiorą po drodze żadnych dodatkowych opłat - nie występują koszty banków pośredniczących. Przy wyborze tego typu przelewu, pieniądze dojdą najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu wysłania przelewu zwrotnego. TODAY-OUR dostępny jest tylko dla walut: EUR, USD, GBP, CHF, BGN, CZK, DKK, NOK, SEK i jedynie w przypadku, kiedy przelew ma być odesłany poza obszar EOG.

Jakie są koszty przelewu do InternetowyKantor.pl?

Przelewy z rachunków polskich

Zasadniczo przelewy wewnętrzne są bezpłatne. Oznacza to, że jeśli wysyłasz do nas środki z któregoś z banków, w którym posiadamy rachunek w danej walucie, w większości przypadków nie powinieneś ponieść żadnych kosztów (znanym nam wyjątkiem jest mBank, gdzie takie opłaty mogą wystąpić).

Wysłanie przelewu zewnętrznego (międzybankowego), zwłaszcza walutowego, wiąże się z opłatami. Koszt liczony jest według Tabeli Opłat i Prowizji banku, z którego dokonywany jest przelew. Prowizja pobierana jest z rachunku nadawcy.

Przelewy z rachunków zagranicznych

Przelewy zagraniczne EUR w ramach EOG realizowane są bezpłatnie jako typ przelewu SEPA.

Pozostałe waluty realizowane są przelewem zagranicznym SPOT/SWIFT. Zazwyczaj koszt przelewu jest uzależniony od przesłanej kwoty – naliczany procentowo od kwoty przelewu (np. 0,5% kwoty przelewu) lub istnieje stała opłata zależna od wielkości danego przelewu (np. przelew do 5000 GBP – koszt 10 GBP).

Banki oferują też często opcję przelewów ekspresowych/przyspieszonych, które są jednak droższe od standardowych przelewów walutowych.

Przelewy międzynarodowe mogą zostać dodatkowo obciążone kosztami banków pośredniczących. W przypadku wystąpienia takich kosztów, do InternetowyKantor.pl dotrze wpłata pomniejszona o ich sumę.

Przed wykonaniem przelewu do Polski sprawdź koszt przelewu w Tabeli Opłat i Prowizji swojego banku!

Co to są koszty banków pośredniczących?

Przelewy w walutach obcych banki kwalifikują jako przelewy zagraniczne. Przelewy wewnątrzbankowe (pomiędzy dwoma rachunkami prowadzonymi w tym samym banku) są zazwyczaj darmowe, jednak w przypadku międzybankowych przelewów walutowych pojawiają się opłaty. w procesie wysłania przelewu walutowego międzybankowego (oprócz banku nadawcy i banku odbiorcy) najczęściej partycypują jeszcze banki pośredniczące (tzw. korespondenci) i należy liczyć się z dodatkowymi opłatami z ich strony. Jeżeli w transakcji uczestniczy kilka banków, każdy z nich może pobrać prowizję za pośrednictwo i każdy ustala wysokość opłat we własnym zakresie. Niestety nie jest możliwe uzyskanie informacji na temat wysokości wspomnianych opłat, ponieważ są one przedmiotem umów międzybankowych o wzajemnym świadczeniu usług, które nie są udostępniane klientom. Nie jest również wiadome ile banków pośredniczących będzie uczestniczyło w danej transakcji.

W przypadku przelewów międzybankowych, a zwłaszcza międzynarodowych, należy więc liczyć się z tym, że odbiorca może otrzymać przelew pomniejszony o sumę prowizji pobranych przez banki pośredniczące. Aby mieć pewność, że nie wystąpią takie koszty w przypadku, kiedy InternetowyKantor.pl odsyła walutę do państw poza EOG, można wybrać przelew TODAY-OUR, który daje taką gwarancję.

Kiedy występują koszty banków pośredniczących?

Koszty banków pośredniczących mogą dotyczyć zarówno przelewu, który wysyłasz do InternetowyKantor.pl w celu wymiany, jak również w przypadku, kiedy to my odsyłamy środki po wymianie. Jest zatem możliwe, że wyślesz do nas określoną kwotę z zagranicy, a na nasz rachunek wpłynie kwota mniejsza. Jest również prawdopodobne (choć zdecydowanie mniej), że jeśli posiadasz rachunek walutowy w innym banku niż my, nie otrzymasz pełnej zakupionej u nas kwoty waluty, ponieważ część środków zostanie pobrana na rzecz prowizji korespondentów.

W przypadku przelewu walutowego z InternetowyKantor.pl do banku w Polsce, w którym serwis nie posiada rachunku, mogą wystąpić koszty banków pośredniczących. Dotyczy to przelewów w walutach spoza EOG (USD, GBP, MXN, SGD, AUD, CAD, NZD, ZAR, RUB, TRY). Podobnie sprawa wygląda dla przelewów wysyłanych w tych walutach w ramach strefy EOG (np. przelew USD do Niemiec), a także dla przelewów w walutach EOG wysyłanych poza strefę EOG (np. EUR wysyłane do Azerbejdżanu).

Chcąc wysłać przelew z InternetowyKantor.pl do państwa spoza obszaru EOG można wybrać jeden z 3 typów przelewu: SPOT, TODAY oraz TODAY-OUR. Decydując się na przelew przyspieszony TODAY-OUR (opłata 80 PLN) ma się gwarancję, że odbiorca otrzyma całą kwotę przelewu a banki nie pobiorą po drodze żadnych dodatkowych opłat. Koszty banków pośredniczących nie występują w przypadku TODAY-OUR. Przy wyborze tego typu przelewu, pieniądze dojdą najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu wysłania przelewu zwrotnego. Ten rodzaj przelewu dostępny jest tylko dla walut: EUR, USD, GBP, CHF, BGN, CZK, DKK, NOK, SEK i jedynie w przypadku, kiedy przelew ma być odesłany poza obszar EOG.

Dla przelewów EUR w ramach EOG realizowanych jako SEPA koszty banków pośredniczących nie występują. Nie występują także dla przelewów w walutach państw należących do EOG, wysyłanych w ramach EOG oraz w trybie OUR dla przelewów wykonanych poza obszar EOG.

Czy InternetowyKantor.pl wystawia faktury VAT?

Działalność kantorowa jest przedmiotowo zwolniona z podatku VAT. w związku z tym InternetowyKantor.pl nie wystawia faktur VAT. Potwierdzeniem transakcji kupna/sprzedaży jest rachunek w formie faktury elektronicznej.

W jakiej formie mogę otrzymać rachunek za transakcję kupna/sprzedaży?

Wszystkie rachunki wysyłane drogą elektroniczną do klientów InternetowyKantor.pl są wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Wszystkie takie rachunki są pełnoprawnym dokumentem.

Kiedy otrzymam rachunek za transakcję kupna/sprzedaży?

Od razu po zakończonej transakcji rachunek można pobrać w Panelu Klienta w zakładce „Historia transakcji”. Dodatkowo link do rachunku potwierdzającego transakcję kupna/sprzedaży waluty jest dołączony do wiadomości email informującej o zrealizowaniu przelewu zwrotnego.

Czy rachunek może być wystawiony na inny podmiot niż ten zapisany w danych z rejestracji?

Rachunek wystawiany jest na dane, jakie Użytkownik podał podczas rejestracji. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, to rachunek wystawiany jest z jej danymi. Analogicznie – jeśli Użytkownikiem jest firma, na nią są wystawiane rachunki. Jeżeli Użytkownik chciałby otrzymywać rachunki na inne dane osobowe lub na firmę wówczas musiałby założyć osobne konto w naszym serwisie.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują 
w dni robocze (pn-pt) 
w godzinach 08:00 - 20:00