Opłaty i rozliczenia

Zobacz, z jakimi opłatami musisz liczyć się korzystając z Internetowykantor.pl

Podstawowe operacjeOpłata
Przyjęcie przelewu przez Internetowykantor.plBezpłatnie
Przewalutowanie środkówBezpłatnie
Wysłanie PLN z Internetowykantor.pl do dowolnego banku w PolsceBezpłatnie
Wysłanie waluty obcej z Internetowykantor.pl
do banku, w którym posiadamy rachunki
Bezpłatnie
Anulowanie transakcji / zwrot wysłanych środkówBezpłatnie
Zwrot reszty pozostałej po zakupie walutyBezpłatnie
Rachunek elektronicznyBezpłatnie
Rachunek wysyłany drogą pocztową5 PLN

Przelewy z Internetowykantor.pl do banków, w których NIE posiadamy rachunków

WalutaTyp przelewuOpłata za przelew
EURSEPA
(1-2 dni robocze)
5 PLN
USD, CHF, GBPSPOT
(2-3 dni robocze)
10 PLN
EUR, USD, CHF, GBP
BGN, CAD, CZK, DKK, HRK, NOK,
SEK, TRY
TODAY
(1 dzień roboczy)
20 PLN
AUD, ZARSPOT
(2-3 dni robocze)
20 PLN
RONTODAY
(1 dzień roboczy)
40 PLN
RUBTODAY
(1 dzień roboczy)
80 PLN
NZD, SGD, HKD, MXNSPOT
(2-3 dni robocze)
80 PLN

Przelewy za granicę oraz międzybankowe przelewy walutowe, mogą zostać dodatkowo obciążone kosztami banków pośredniczących. Internetowykantor.pl nie ponosi odpowiedzialności za opłaty pobierane przez zewnętrzne instytucje płatnicze i banki pośredniczące.
Czytaj więcej…

Często zadawane pytania

W jaki sposób są pobierane opłaty za przelewy?

Wszystkie przelewy PLN z Internetowykantor.pl oraz przelewy walut obcych do banków, w których posiadamy rachunki bankowe w danej walucie, są bezpłatne.

Jedynie przelewy walut obcych z Internetowykantor.pl do banków, w których nie posiadamy rachunków, są dodatkowo płatne, a odpowiednia opłata jest wliczana w kurs wymiany.

Przykład

Załóżmy, że chcesz kupić 555,55 CHF.

Wysłałeś do nas przelew na 2200,00 PLN.

Ponieważ nie posiadamy rachunku w Twoim banku, transakcja ta obciążona będzie opłatą za przelew SPOT, w wysokości 10 PLN.

W danym momencie standardowy kurs sprzedaży CHF w Internetowykantor.pl wynosi: 3,9252722967665574

555,55 [CHF] * 3,9252722967665574 = 2180,68502446866 [PLN]

2180,68502446866 [PLN] + 10,00 [PLN] = 2190,68502446866 [PLN]

W takim przypadku kupisz 555,55 CHF za 2190,69 PLN.

Otrzymasz resztę: 9,31 PLN.

Zatwierdzając transakcję będziesz widział kurs z wliczoną w niego opłatą: 3,9433.

Czy internetowykantor.pl może pokrywać koszty przelewu zwrotnego w trybie OUR, a nie SHA?

Koszty przelewów w trybie OUR są wyższe od kosztów przelewów SHA co najmniej o koszt zaksięgowania przelewu w banku Użytkownika. Zdarza się, że pobierane są również inne dodatkowe opłaty. Dlatego też nie ma takiej możliwości.

Jakie są koszty przelewu do Internetowykantor.pl?

Przelewy z rachunków polskich

Zasadniczo przelewy wewnętrzne są bezpłatne. Czyli jeśli wysyłasz do nas środki z któregoś z banków, w którym posiadamy rachunek w danej walucie, w większości przypadków nie powinieneś ponieść żadnych kosztów (znanym nam wyjątkiem jest mBank, gdzie takie opłaty mogą wystąpić).

Wysłanie przelewu zewnętrznego (międzybankowego), zwłaszcza walutowego, wiąże się z opłatami. Koszt liczony jest według Tabeli Opłat i Prowizji banku, z którego dokonywany jest przelew. Prowizja pobierana jest z rachunku nadawcy.

Przelewy z rachunków zagranicznych

Dla waluty EUR jest dedykowany przelew SEPA (do 50 tys. euro), który w niektórych krajach jest bezpłatny lub koszt jest wliczany w obsługę konta. W niektórych przypadkach opłata za ten przelew wynosi równowartość ok. 5 zł.

Przelewy powyżej 50 tys. EUR oraz w każdej kwocie w przypadku pozostałych walut, realizowane są przelewem zagranicznym SPOT/SWIFT. Zazwyczaj koszt przelewu jest uzależniony od przesłanej kwoty – naliczany procentowo od kwoty przelewu (np. 0,5% kwoty przelewu) lub istnieje stała opłata zależna od wielkości danego przelewu (np. przelew do 5000 GBP – koszt 10 GBP).

Banki oferują też często opcję przelewów ekspresowych/przyspieszonych, które są jednak droższe od standardowych przelewów walutowych.

Przelewy międzynarodowe mogą zostać dodatkowo obciążone kosztami banków pośredniczących. W przypadku wystąpienia takich kosztów, do Internetowykantor.pl dotrze wpłata pomniejszona o ich sumę.

Sprawdź koszt przelewu w Tabeli Opłat i Prowizji swojego banku!

Co to są i kiedy mogą wystąpić koszty banków pośredniczących?

Przelewy w walutach obcych banki kwalifikują jako przelewy zagraniczne. Przelewy wewnątrzbankowe (pomiędzy dwoma rachunkami prowadzonymi w jednym banku) są zazwyczaj darmowe, jednak w przypadku międzybankowych przelewów walutowych pojawiają się opłaty.

W przypadku przelewu walutowego do innego banku w Polsce, w transakcji przeważnie biorą udział jedynie dwa banki (bank nadawcy i bank odbiorcy), a opłaty zamykają się w granicach określonych przez tabele opłat i prowizji tych banków. Natomiast w procesie wysłania przelewu za granicę najczęściej partycypują jeszcze banki pośredniczące (tzw. korespondenci) i należy liczyć się z dodatkowymi opłatami z ich strony.

Jeżeli w transakcji uczestniczy kilka banków, każdy z nich może pobrać prowizję za pośrednictwo i każdy ustala wysokość opłat we własnym zakresie. Niestety nie jest możliwe uzyskanie informacji na temat wysokości wspomnianych opłat, ponieważ są one przedmiotem umów międzybankowych o wzajemnym świadczeniu usług, które nie są udostępniane klientom. Nie jest również wiadome ile banków pośredniczących będzie uczestniczyło w danej transakcji.

W przypadku przelewów międzybankowych, a zwłaszcza międzynarodowych, należy więc liczyć się z tym, że odbiorca może otrzymać przelew pomniejszony o sumę prowizji pobranych przez banki pośredniczące. Jest zatem możliwe, że wyślesz do nas określoną kwotę z zagranicy, a na nasz rachunek wpłynie kwota mniejsza. Jest również prawdopodobne (choć zdecydowanie mniej), że jeśli posiadasz rachunek walutowy w innym banku niż my, nie otrzymasz pełnej zakupionej u nas kwoty waluty, ponieważ część środków zostanie pobrana na rzecz prowizji korespondentów.

Czy internetowykantor.pl wystawia faktury VAT?

Działalność kantorowa jest przedmiotowo zwolniona z podatku VAT. W związku z tym internetowykantor.pl nie wystawia faktur VAT. Potwierdzeniem transakcji kupna/sprzedaży jest rachunek w formie faktury elektronicznej.

W jakiej formie mogę otrzymać rachunek za transakcję kupna/sprzedaży?

Dowody kupna/sprzedaży wystawiamy w postaci rachunków w formie elektronicznej (PDF) lub wysyłamy drogą pocztową do 7 dni roboczych, za opłatą 5 PLN (wliczona w kurs wymiany).

Wszystkie rachunki wysyłane drogą elektroniczną do klientów internetowykantor.pl są wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Wszystkie takie rachunki są pełnoprawnym dokumentem.

Kiedy otrzymam rachunek za transakcję kupna/sprzedaży?

Od razu po zakończonej transakcji rachunek można pobrać w panelu Klienta w zakładce „Historia transakcji”. Dodatkowo link do rachunku potwierdzającego transakcję kupna/sprzedaży waluty jest dołączony do wiadomości email informującej o zrealizowaniu przelewu zwrotnego.

Rachunek drogą pocztową jest wysyłany do 7 dni licząc od dnia, w którym został wysłany przelew z internetowykantor.pl

Jak zmienić formę otrzymywanego rachunku?

Zaznacz lub usuń zaznaczenie przy opcji "Akceptuję otrzymywanie dowodów kupna i sprzedaży walut drogą elektroniczną" w ustawieniach, w Panelu klienta. Opcja jest domyślnie zaznaczona. Przypominamy, że po przełączeniu na rachunki wysyłane pocztą tradycyjną, będzie doliczana do każdej transakcji opłata w wysokości 5 PLN (wliczona w kurs wymiany).

Po zatwierdzeniu transakcji zrezygnowałem z rachunków przesyłanych pocztą. Czy mogę otrzymać zwrot pobranych opłat?

Opłata jest pobierana i księgowana automatycznie. Zmiana następuje wraz z kolejną transakcją wymiany, dlatego nie zwracamy pobranych wcześniej opłat.

Czy rachunek może być wystawiony na inny podmiot niż ten zapisany w danych z rejestracji?

Rachunek wystawiany jest na dane, jakie Użytkownik podał podczas rejestracji. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, to rachunek wystawiany jest z jej danymi. Analogicznie – jeśli Użytkownikiem jest firma, na nią są wystawiane rachunki. Jeżeli Użytkownik chciałby otrzymywać rachunki na inne dane osobowe lub na firmę, musiałby założyć osobne konto w naszym serwisie.

Wypróbuj nasz kantor internetowy jeszcze dzisiaj!
Załóż darmowe konto
Rejestracja zajmie Ci tylko 30 sekund i do niczego nie zobowiązuje