Większość wymian realizujemy bez dodatkowych opłat

9 na 10 klientów InternetowyKantor.pl podczas wymiany nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
Proces wymiany jest bez dodatkowych opłat jeśli:
  • Kupujesz lub sprzedajesz EUR, GBP, USD, CHF
  • Wysyłasz walutę do lub z jednego z największych banków w Polsce, w którym InternetowyKantor.pl także posiada konto.
Bezpłatne usługi
Przyjęcie przelewu przez InternetowyKantor.pl z dowolnego banku
0 zł
Przewalutowanie środków po kursie kupna lub kursie sprzedaży
0 zł
Wysłanie złotówek do dowolnego polskiego banku
0 zł
Wysłanie EUR, USD, GBP, CHF z InternetowyKantor.pl do banku, w którym posiadamy rachunki
0 zł
Wysłanie EUR za granicę w najpopularniejszym trybie SEPA
0 zł
Anulowanie transakcji / zwrot wysłanych środków
0 zł
Zwrot reszty pozostałej po zakupie waluty
0 zł
Faktura elektroniczna
0 zł
Usługi z dodatkową opłatą
Wysłanie waluty do polskich lub zagranicznych banków, w których NIE posiadamy rachunków
od 0 zł do 80 zł
w zależności od waluty i typu przelewu
Pokaż szczegółową tabelę

Często zadawane pytania

W jaki sposób są pobierane opłaty za przelewy?

Wszystkie przelewy PLN z InternetowyKantor.pl oraz przelewy walut obcych do banków, w których posiadamy rachunki bankowe w danej walucie, są bezpłatne. Darmowy jest także przelew SEPA dla wypłat EUR z InternetowyKantor.pl

Pozostałe przelewy walut obcych z InternetowyKantor.pl do banków, w których nie posiadamy rachunków, są dodatkowo płatne, a odpowiednia opłata jest wliczana w kurs wymiany.

Przykład

Załóżmy, że chcesz kupić 555,55 CHF.

Wysłałeś do nas przelew na 2200,00 PLN.

Ponieważ nie posiadamy rachunku w Twoim banku, transakcja ta obciążona będzie opłatą za przelew SPOT, w wysokości 10 PLN.

W danym momencie standardowy kurs sprzedaży CHF w InternetowyKantor.pl wynosi: 3,9252722967665574

555,55 [CHF] * 3,9252722967665574 = 2180,68502446866 [PLN]

2180,68502446866 [PLN] + 10,00 [PLN] = 2190,68502446866 [PLN]

W takim przypadku kupisz 555,55 CHF za 2190,69 PLN.

Otrzymasz resztę: 9,31 PLN.

Zatwierdzając transakcję będziesz widział kurs z wliczoną w niego opłatą: 3,9433.

Czym różni się tryb przelewu SHA od OUR?

SHA to tryb, w którym koszty są dzielone, tzn. każda ze stron (nadawca i odbiorca przelewu) pokrywa koszty związane z realizacją transakcji w swoim banku. Przelewy za granicę bywają dodatkowo obciążone kosztami banków pośredniczących. W takim przypadku odbiorca przelewu otrzymuje kwotę pomniejszoną o ich sumę.

W trybie OUR wszystkie koszty związane z realizacją transakcji pokrywa nadawca przelewu. Dlatego opłata za ten przelew jest wyższa, ale nadawca ma pewność, że odbiorca otrzyma dokładnie taką kwotę, jaka została wysłana. Opcja która nie obowiązuje w obszarze EOG.

Jakie są koszty przelewu do InternetowyKantor.pl?

Przelewy z rachunków polskich

Zasadniczo przelewy wewnętrzne są bezpłatne. Czyli jeśli wysyłasz do nas środki z któregoś z banków, w którym posiadamy rachunek w danej walucie, w większości przypadków nie powinieneś ponieść żadnych kosztów (znanym nam wyjątkiem jest mBank, gdzie takie opłaty mogą wystąpić).

Wysłanie przelewu zewnętrznego (międzybankowego), zwłaszcza walutowego, wiąże się z opłatami. Koszt liczony jest według Tabeli Opłat i Prowizji banku, z którego dokonywany jest przelew. Prowizja pobierana jest z rachunku nadawcy.

Przelewy z rachunków zagranicznych

Dla waluty EUR jest dedykowany przelew SEPA, który w niektórych krajach jest bezpłatny lub koszt jest wliczany w obsługę konta. W innych przypadkach opłata za ten przelew wynosi zazwyczaj równowartość ok. 5 zł.

Pozostałe waluty realizowane są przelewem zagranicznym SPOT/SWIFT. Zazwyczaj koszt przelewu jest uzależniony od przesłanej kwoty – naliczany procentowo od kwoty przelewu (np. 0,5% kwoty przelewu) lub istnieje stała opłata zależna od wielkości danego przelewu (np. przelew do 5000 GBP – koszt 10 GBP).

Banki oferują też często opcję przelewów ekspresowych/przyspieszonych, które są jednak droższe od standardowych przelewów walutowych.

Przelewy międzynarodowe mogą zostać dodatkowo obciążone kosztami banków pośredniczących. W przypadku wystąpienia takich kosztów, do InternetowyKantor.pl dotrze wpłata pomniejszona o ich sumę.

Sprawdź koszt przelewu w Tabeli Opłat i Prowizji swojego banku!

Co to są i kiedy mogą wystąpić koszty banków pośredniczących?

Przelewy w walutach obcych banki kwalifikują jako przelewy zagraniczne. Przelewy wewnątrzbankowe (pomiędzy dwoma rachunkami prowadzonymi w jednym banku) są zazwyczaj darmowe, jednak w przypadku międzybankowych przelewów walutowych pojawiają się opłaty.

W przypadku przelewu walutowego do innego banku w Polsce, w transakcji przeważnie biorą udział jedynie dwa banki (bank nadawcy i bank odbiorcy), a opłaty zamykają się w granicach określonych przez tabele opłat i prowizji tych banków. Natomiast w procesie wysłania przelewu za granicę najczęściej partycypują jeszcze banki pośredniczące (tzw. korespondenci) i należy liczyć się z dodatkowymi opłatami z ich strony.

Jeżeli w transakcji uczestniczy kilka banków, każdy z nich może pobrać prowizję za pośrednictwo i każdy ustala wysokość opłat we własnym zakresie. Niestety nie jest możliwe uzyskanie informacji na temat wysokości wspomnianych opłat, ponieważ są one przedmiotem umów międzybankowych o wzajemnym świadczeniu usług, które nie są udostępniane klientom. Nie jest również wiadome ile banków pośredniczących będzie uczestniczyło w danej transakcji.

W przypadku przelewów międzybankowych, a zwłaszcza międzynarodowych, należy więc liczyć się z tym, że odbiorca może otrzymać przelew pomniejszony o sumę prowizji pobranych przez banki pośredniczące. Jest zatem możliwe, że wyślesz do nas określoną kwotę z zagranicy, a na nasz rachunek wpłynie kwota mniejsza. Jest również prawdopodobne (choć zdecydowanie mniej), że jeśli posiadasz rachunek walutowy w innym banku niż my, nie otrzymasz pełnej zakupionej u nas kwoty waluty, ponieważ część środków zostanie pobrana na rzecz prowizji korespondentów.

Czy InternetowyKantor.pl wystawia faktury VAT?

Działalność kantorowa jest przedmiotowo zwolniona z podatku VAT. W związku z tym InternetowyKantor.pl nie wystawia faktur VAT. Potwierdzeniem transakcji kupna/sprzedaży jest rachunek w formie faktury elektronicznej.

W jakiej formie mogę otrzymać rachunek za transakcję kupna/sprzedaży?

Wszystkie rachunki wysyłane drogą elektroniczną do klientów InternetowyKantor.pl są wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Wszystkie takie rachunki są pełnoprawnym dokumentem.

Kiedy otrzymam rachunek za transakcję kupna/sprzedaży?

Od razu po zakończonej transakcji rachunek można pobrać w panelu Klienta w zakładce „Historia transakcji”. Dodatkowo link do rachunku potwierdzającego transakcję kupna/sprzedaży waluty jest dołączony do wiadomości email informującej o zrealizowaniu przelewu zwrotnego.

Czy rachunek może być wystawiony na inny podmiot niż ten zapisany w danych z rejestracji?

Rachunek wystawiany jest na dane, jakie Użytkownik podał podczas rejestracji. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, to rachunek wystawiany jest z jej danymi. Analogicznie – jeśli Użytkownikiem jest firma, na nią są wystawiane rachunki. Jeżeli Użytkownik chciałby otrzymywać rachunki na inne dane osobowe lub na firmę, musiałby założyć osobne konto w naszym serwisie.