pl

Transakcje i przelewy

Wymiana w serwisie InternetowyKantor.pl jest prosta, intuicyjna i bezpieczna. Skorzystaj z naszych wskazówek, by krok po kroku, wykonać transakcję i przekonaj się jak wygodna może być wymiana walut. Poznaj informacje na temat wymiany po aktualnym kursie - funkcji, dzięki której natychmiast wiesz, ile dokładnie pieniędzy wpłacić, aby dokonać transakcji.

Transakcje pomiędzy bankami

Transakcje pomiędzy bankami

W naszym serwisie możesz dokonywać transakcji wymiany posiadając konta w dwóch różnych bankach - transakcje pomiędzy różnymi rachunkami, nie wiążą się z wydłużonym czasem oczekiwania.

Nasze numery rachunków

Nasze numery rachunków

Rachunki do wykonywania transakcji wymiany znajdziesz w Panelu Klienta w sekcji „Rozpocznij wymianę”, numery kont mogą się różnić w zależności od transakcji, aby czas zaksięgowania środków był dla Ciebie jak najkrótszy.

Dane do przelewu

Dane do przelewu

Niezależnie, jaki sposób wymiany wybierzesz, wysyłając przelew z tytułem wskazanym przez nas, masz gwarancję realizacji transakcji według parametrów ustawionych przez Ciebie.

Przelew do osoby trzeciej

Przelew do osoby trzeciej

Możesz wysyłać wymienione środki na rachunek innej osoby lub instytucji - podczas zlecania wymiany wystarczy wybrać wcześniej wprowadzony rachunek docelowy, a kiedy otrzymamy przelew zaakceptować wymianę ręcznie.

Przelew z własnego konta

Przelew z własnego konta

Wpłata środków na wymianę jest możliwa tylko z rachunków, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem - dzięki temu maksymalizujemy bezpieczeństwo i realizujemy transakcje na podstawie aktualnych przepisów prawa.

Wymiana po aktualnym kursie

Wymiana po aktualnym kursie

W przypadku wymiany po aktualnym kursie podamy Ci dokładną kwotę oraz wskażemy tytuł, z którym należy wysłać do nas środki, tak aby transakcja przebiegła prawidłowo i bez opóźnień.

Automatyczny zwrot nadpłaty

Automatyczny zwrot nadpłaty

W sytuacji gdy wyślesz do nas za dużo środków lub kurs wymiany ulegnie zmianie, nadwyżkę wysyłamy automatycznie z powrotem na Twoje konto.

Często zadawane pytania

Gdzie dokładnie znajdę numer rachunku, na który mam wysłać środki do wymiany?

Aktualny numer rachunku właściwy dla danej transakcji znajdziesz w Panelu Klienta po ustawieniu parametrów transakcji w sekcji „Rozpocznij wymianę” i kliknięciu w przycisk „Dalej”. Rachunek jest nazwany „Nasz rachunek XXX”, a zamiast XXX wstawiony jest symbol waluty. Sprawdź zawsze, czy jest on zgodny z walutą, którą chcesz do nas przelać.

Numery rachunków wskazywane są tak, by w miarę możliwości skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie przelewu. Dlatego jest możliwe, że dla każdego typu transakcji wskażemy Ci inny rachunek do przelewu.

Dlaczego prosimy, aby nie zmieniać tytułu przelewu?

W danych do przelewu dla każdej transakcji indywidualnie wskazujemy tytuł, z którym należy wykonać wpłatę, aby wymiana odbyła się zgodnie ze zleceniem. Jeśli nie zachowasz tego tytułu przy wpłacie, wówczas istnieje ryzyko, że będzie ona niewłaściwie zaksięgowana lub wymieniona.

Czy mogę zlecić w Waszym serwisie odesłanie wymienionych środków na rachunek innej osoby bądź instytucji?

Tak, istnieje taka możliwość, w ramach usług płatniczych, jakie świadczymy. W panelu Klienta, w ustawieniach, w zakładce „Konta bankowe” dodając rachunek wskaż, że nie jesteś jego właścicielem oraz zdefiniuj dokładne dane osoby lub instytucji, do której on należy. Następnie, podczas tworzenia nowej wymiany, wybierz ten rachunek jako docelowy. W kolejnym kroku możesz się zdecydować na scenariusz wymiany “Po kursie…”. Po zawarciu transakcji kupujemy dla Ciebie wybraną kwotę, zabezpieczając w ten sposób kurs dla Twojej wymiany.

Podczas zlecania wymiany i wyborze rachunku osoby, do której chcesz przesłać środki, możesz również wybrać opcję zatwierdzenia ręcznego. Po wykonaniu przez Ciebie przelewu na poczet wymiany, jak tylko go otrzymamy, będziesz mógł zatwierdzić transakcję do odbiorcy po odpowiednim dla Ciebie kursie. Upewnij się wówczas, jaki rachunek docelowy został wybrany z Twojej listy rachunków.

Przypominamy, że zleceniodawcą przelewów jest firma Currency One - operator serwisu InternetowyKantor.pl - i to jej dane będą podane na przelewie. Aby odbiorca zidentyfikował, że wpłata pochodzi od Ciebie, sugerujemy dodać tytuł dla przelewu wychodzącego przy danym rachunku, gdzie będziesz mógł podać swoje dane lub np. dane umowy.

Jak mogę wysłać do odbiorcy dokładnie odliczoną kwotę?

Taka możliwość istnieje w ramach usług płatniczych, jakie świadczymy. W panelu Klienta, w ustawieniach, w zakładce „Konta bankowe” dodając rachunek wskaż, że nie jesteś jego właścicielem oraz zdefiniuj dokładne dane osoby lub instytucji, do której on należy. Następnie, podczas tworzenia nowej wymiany, wybierz ten rachunek jako docelowy. W kolejnym kroku możesz się zdecydować na scenariusz wymiany “Po kursie…”. Po zawarciu transakcji kupujemy dla Ciebie wybraną kwotę, zabezpieczając w ten sposób kurs dla Twojej wymiany. Więcej informacji na temat tego sposobu wymiany możesz przeczytać tutaj: https://internetowykantor.pl/jak-to-dziala/wymiana-po-kursie/

Podczas zlecania wymiany i wyborze rachunku osoby, do której chcesz przesłać środki, możesz również wybrać opcję zatwierdzenia ręcznego. Po wykonaniu przez Ciebie przelewu na poczet wymiany, jak tylko go otrzymamy, będziesz mógł zatwierdzić wybraną przez Ciebie kwotę po odpowiednim dla Ciebie kursie. Upewnij się wówczas, jaki rachunek docelowy został wybrany z Twojej listy rachunków.

Uwaga: W każdym z tych przypadków będziesz poproszony o zaakceptowanie dodatkowego regulaminu.

Czy zostanie zaksięgowany na moim koncie w Waszym serwisie przelew wysłany od innej osoby lub instytucji?

Nie, ponieważ, abyśmy mogli zaksięgować wpłatę , dane z przelewu muszą się pokrywać z danymi rejestracyjnymi. Dane zleceniodawcy przelewu muszą być zgodne z danymi właściciela profilu.

Czy mogę dodać do swojego profilu numer rachunku, który został już dodany przez osobę, która jest współwłaścicielem tego rachunku?

Tak, ten sam rachunek bankowy może być dodany na kilku profilach. W przypadku kiedy rachunek ma dwóch właścicieli i oboje mają u nas swoje profile oraz dodali ten sam rachunek wówczas kiedy otrzymamy wpłatę, to zaksięgujemy ją automatycznie na profilu tego Użytkownika, z którego danymi przyjdzie przelew. Aby mieć pewność, że przelew zostanie zaksięgowany na właściwym koncie w naszym systemie, należy w tytule przelewu oprócz tytułu standardowego dopisać konkretny adres mailowy powiązany z danym profilem (zamiast @ można wpisać (at) lub kropkę ".").

Czy po zaksięgowaniu wpłaty można anulować transakcję wymiany?

Tak, w dowolnym momencie przed akceptacją transakcji Użytkownik może ją anulować. Wpłata jest odsyłana na rachunek źródłowy przeważnie w ciągu godziny. Nasz serwis działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, a nasze Biuro Obsługi Klienta w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00.

Czy jest możliwość rozbicia jednej wpłaty na kilka transakcji?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Każdy przelew traktowany jest jako osobna transakcja, którą można wymienić tylko na jedną walutę. Nie ma więc możliwości rozbicia wpłaty.

Co się dzieje z nadwyżką środków, gdy po przelewie zmienia się kurs wymiany?

W przypadku PLN oraz waluty przesłanej do nas z banku, w którym posiadamy rachunek w danej walucie, pozostałe po wymianie środki są automatycznie odsyłane na rachunek, z którego do nas wpłynęły. W przypadku waluty przesłanej z banku, w którym nie posiadamy rachunku w danej walucie (w tym również z zagranicy), możliwa jest jedynie wymiana całej przesłanej kwoty. Nie ma możliwości, aby nadwyżka wpłaconych środków pozostała na koncie Użytkownika w naszym serwisie do dalszej dyspozycji.

Gdzie mogę znaleźć bieżące informacje o ewentualnych opóźnieniach?

Wszystkie informacje na temat awarii banków czy systemów i spodziewanych z tego tytułu opóźnień w księgowaniu lub odsyłaniu przelewów publikujemy w formie komunikatu w Panelu Klienta.


Wymiana po aktualnym kursie

Na czym polega wymiana po aktualnym kursie (akceptacja kursu przed wpłatą)?

Wymiana po aktualnym kursie jest jednym ze sposobów realizacji transakcji w naszym serwisie. Podczas składania zlecenia akceptujesz kurs wymiany. To będzie Twój kurs obowiązujący dla danej transakcji, bez względu na to, czy kurs rynkowy na świecie ulegnie zmianie, zanim dotrze do nas Twój przelew. Aby doszło do wymiany, konieczne jest, abyś zaraz po złożeniu zlecenia w Panelu Klienta wykonał do nas przelew.

Co się stanie jeżeli wpłacę inną kwotę niż ta, która pojawiła się w danych do płatności podczas zlecania wymiany?

W Panelu Klienta pokazujemy zawsze, jaką kwotę dokładnie należy wpłacić w przypadku wymiany po aktualnym kursie (akceptacji kursu przed wpłatą). Aby transakcja przebiegła prawidłowo należy wpłacić dokładną kwotę wskazaną w zleceniu. W przeciwnym wypadku mogą nastąpić opóźnienia i trudności z zaksięgowaniem środków w Panelu Klienta, a także z samą wymianą (transakcja może nie zostać zrealizowana automatycznie). Zarówno w przypadku otrzymania kwoty mniejszej, jak i większej, niż ta oczekiwana przez nas, będziemy się z Tobą kontaktować.

Co, jeżeli mam limit w banku i nie mogę wpłacić zadeklarowanej kwoty od razu?

Aby doszło do wymiany zadeklarowanej kwoty oczekujemy na konkretną wpłatę w jednym przelewie. Jeśli nie otrzymamy tych środków w takiej ilości, jaką wskazaliśmy w Panelu Klienta, wówczas nie dojdzie do wymiany. Jeśli nie możesz wysłać odpowiedniej kwoty, ponieważ masz ograniczenia wypłat na swoim rachunku, to proponujemy kontakt z bankiem i zmianę tych ustaleń lub wykonanie kilku osobnych wymian na mniejsze kwoty mieszczące się w dziennym limicie wypłat z Twojego rachunku.

Czy mogę dopłacić brakującą kwotę do transakcji?

Nie, ponieważ oczekujemy jednorazowego przelewu w konkretnej kwocie, jaką zadeklarowałeś w Panelu Klienta. Nie można dzielić kwoty wymiany na dwa przelewy. W związku z tym dopłata nie spowoduje realizacji tej transakcji. Taka dopłata może zostać uznana przez system jako wpłata na poczet kolejnej transakcji a nie tej, którą rozpocząłeś.

Z jakim tytułem mam wysłać przelew?

Każde Twoje zlecenie wymiany po aktualnym kursie jest indywidualną transakcją. W danych do przelewu wskażemy Ci konkretny tytuł. Ważne, abyś nie zmieniał tego tytułu i wysłał przelew właśnie z takim kodem, jaki wskazaliśmy w Panelu Klienta. Jeśli podasz inny - własny tytuł - transakcja może być wstrzymana i będziesz musiał zdecydować, czy chcesz zwrócić środki, czy wymienić je po nowym aktualnym na dany moment kursie.

Czy istnieje limit wymiany z wykorzystaniem usługi wymiany po aktualnym kursie?

Limity obowiązują tylko dla wymiany po aktualnym kursie (akceptacji kursu przed wpłatą). Przy pierwszej wymianie w serwisie z wykorzystaniem tej funkcji możesz wymienić maksymalnie 10 000 PLN. Jeżeli realizujesz kolejną wymianę w serwisie, to limit środków, które możesz wymienić przy wykorzystaniu funkcji akceptacji kursu przed wpłatą wynosi 100 000 PLN. Jeśli przekroczysz ten limit, opcja po aktualnym kursie będzie zablokowana, mimo to będziesz mógł wybrać inny sposób wymiany, np. Po kursie z momentu, w którym otrzymacie mój przelew. W przypadku wybrania innego sposobu wymiany nie obowiązują takie ograniczenia.

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00