Transakcje i przelewy

Transakcje ogólnie

Czy mogę dokonać transakcji, posiadając konta w dwóch różnych bankach?

Tak, można dokonywać wymiany pomiędzy rachunkami w dwóch różnych bankach.

Gdzie znajdę numer rachunku, na który mam wysłać środki do wymiany?

Aktualny numer rachunku właściwy dla danej transakcji znajdziesz w Panelu Klienta po ustawieniu parametrów transakcji w sekcji „Rozpocznij wymianę” i kliknięciu w przycisk „Dalej”. Rachunek jest nazwany „Nasz rachunek XXX”, a zamiast XXX wstawiony jest symbol waluty. Sprawdź zawsze czy jest on zgodny z walutą, którą chcesz do nas przelać.

Podajemy zawsze najbardziej optymalne numery rachunków, tak by w miarę możliwości skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie przelewu. Dlatego jest możliwe, że dla każdego typu transakcji wskażemy Tobie inny rachunek do przelewu.

Dlaczego prosimy aby nie zmieniać tytułu przelewu?

Wysłanie przelewu z tytułem wskazanym przez nas w danych do przelewu zapewnia realizację transakcji według parametrów ustawionych przez Ciebie w sekcji Rozpocznij wymianę. Oznacza to, że wpłata po zaksięgowaniu na Twoim profilu, jest gotowa do zatwierdzenia z wybranymi automatycznie walutą i rachunkiem docelowym zgodnymi z Twoimi wskazaniami sprzed wysłania przelewu.

Jeżeli zmienisz tytuł, wówczas po zaksięgowaniu wpłaty na profilu Użytkownika, jako rachunek docelowy będzie podstawiany ten, na który był wykonywany przelew danej waluty w poprzedniej transakcji.

Niezależnie od nadanego tytułu, zawsze masz możliwość zmiany waluty i rachunku docelowego bezpośrednio przed zatwierdzeniem transakcji.

W przypadku transakcji po aktualnym kursie, zmiana tytułu spowoduje konieczność ręcznego potwierdzania transakcji, po kursie z chwili jej zatwierdzania.

Czy mogę zlecić w Waszym serwisie odesłanie wymienionych środków na rachunek innej osoby bądź instytucji?

Tak, istnieje taka możliwość, w ramach usługi płatniczej. W panelu Klienta, w ustawieniach, w zakładce „Konta bankowe” dodając rachunek wskaż, że nie jesteś jego właścicielem oraz zdefiniuj dokładne dane osoby lub instytucji, do której on należy. Następnie, przy zatwierdzaniu transakcji, wybierz ten rachunek jako docelowy.

Uwaga: ta usługa jest dostepna tylko dla wymiany, gdzie kurs będzie zatwierdzany ręcznie.

Czy zostanie zaksięgowany na moim koncie w Waszym serwisie przelew wysłany od innej osoby lub instytucji?

Nie, ponieważ, abyśmy mogli przyjąć wpłatę, dane z przelewu muszą się pokrywać z danymi rejestracyjnymi.

Czy mogę dodać do swojego profilu numer rachunku, który został już dodany przez osobę, która jest współwłaścicielem tego rachunku?

Tak, istnieje taka możliwość. Jeżeli środki wpłyną do nas z tego wspólnego rachunku, automatycznie zostaną zaksięgowane na profilu Użytkownika, z którego danymi przyjdzie przelew. Aby mieć pewność, że przelew zostanie zaksięgowany na właściwym koncie w naszym systemie, należy w tytule przelewu wpisać adres mailowy tego konta (zamiast @ można wpisać (at) lub kropkę ".").

Czy po zaksięgowaniu wpłaty można anulować transakcję wymiany?

Tak, w dowolnym momencie przed akceptacją transakcji Użytkownik może anulować transakcję. Wpłata jest odsyłana na rachunek źródłowy w ciągu godziny (jeśli anulowanie miało miejsce do godz. 16:20) lub najpóźniej kolejnego dnia roboczego (jeśli transakcja była anulowana po 16:20).

Czy jest możliwość rozbicia jednej wpłaty na kilka transakcji?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Każdy przelew traktowany jest jako osobna transakcja, którą można wymienić tylko na jedną walutę. Nie ma więc możliwości rozbicia wpłaty.

Co się dzieje z nadwyżką środków, gdy po przelewie zmienia się kurs wymiany?

W przypadku PLN oraz waluty przysłanej do nas z banku, w którym posiadamy rachunek w danej walucie, pozostałe po wymianie środki są automatycznie odsyłane na rachunek, z którego do nas wpłynęły. W przypadku waluty przesłanej z banku, w którym nie posiadamy rachunku w danej walucie (w tym również z zagranicy), możliwa jest jedynie wymiana całej przesłanej kwoty. Nie ma możliwości, aby nadwyżka wpłaconych środków pozostała na koncie Użytkownika w naszym serwisie do dalszej dyspozycji.

Gdzie mogę znaleźć bieżące informacje o ewentualnych opóźnieniach?

Wszystkie informacje na temat awarii banków czy systemów i spodziewanych z tego tytułu opóźnień w księgowaniu lub odsyłaniu przelewów publikujemy w formie komunikatu w czerwonej ramce w Panelu Klienta, jak również w aktualnościach.

Wymiana po aktualnym kursie

Na czym polega wymiana po aktualnym kursie (akceptacja kursu przed wpłatą)?

Wymiana po aktualnym kursie jest jednym ze sposobów realizacji transakcji w naszym serwisie. Podczas składania zlecenia akceptujesz kurs wymiany. To będzie Twój kurs obowiązujący dla danej transakcji, bez względu na to, czy kurs rynkowy na świecie ulegnie zmianie, zanim dotrze do nas Twój przelew. Aby doszło do wymiany, konieczne jest, abyś zaraz po złożeniu zlecenia w Panelu Klienta wybrał metodę płatności i wykonał do nas przelew.

Co się stanie jeżeli wpłacę inną kwotę niż ta, która pojawiła się w danych do płatności podczas zlecania wymiany?

W Panelu Klienta pokazujemy zawsze, jaką kwotę konkretnie należy wpłacić w przypadku zatwierdzenia wymiany po aktualnym kursie (akceptacji kursu przed wpłatą). Aby transakcja przebiegła prawidłowo, dokładnie taką sumę trzeba przesłać do wymiany. W przeciwnym wypadku mogą nastąpić opóźnienia i trudności z zaksięgowaniem środków w Panelu Klienta, a transakcja może nie być zatwierdzona automatycznie. Zarówno w przypadku otrzymania kwoty mniejszej, jak i większej, niż ta oczekiwana przez nas, będziemy się z Tobą kontaktować.

Co jeżeli mam limit w banku i nie mogę wpłacić zadeklarowanej kwoty od razu?

Aby doszło do wymiany zadeklarowanej kwoty oczekujemy na konkretną wpłatę w jednym przelewie. Jeśli nie otrzymamy tych środków w takiej ilości, jaką wskazaliśmy w Panelu Klienta, wówczas nie dojdzie do wymiany. Jeśli nie możesz wysłać odpowiedniej kwoty, ponieważ masz ograniczenia wypłat na swoim rachunku, to proponujemy kontakt z bankiem i zmianę tych ustaleń lub wykonanie kilku osobnych wymian na mniejsze kwoty mieszczące się w dziennym limicie wypłat z Twojego rachunku.

Czy mogę dopłacić brakującą kwotę do transakcji?

Nie, ponieważ oczekujemy jednorazowego przelewu w konkretnej kwocie, jaką zadeklarowałeś w Panelu Klienta. Nie można dzielić kwoty wymiany na dwa przelewy. W związku z tym, dopłata nie spowoduje realizacji tej transakcji. Taka dopłata może zostać uznana przez system jako wpłata na poczet kolejnej transakcji a nie tej, którą rozpocząłeś.

Z jakim tytułem mam wysłać przelew?

Każde Twoje zlecenie wymiany po aktualnym kursie jest indywidualną transakcją. W danych do przelewu wskażemy Ci konkretny tytuł, który zawsze będzie zawierać litery “CTB” i unikalny numer. Ważne, abyś nie zmieniał tego tytułu i wysłał przelew właśnie z takim kodem, jaki wskazaliśmy w Panelu Klienta. Jeśli podasz inny - własny - tytuł, transakcja może być wstrzymana i będziesz musiał zdecydować, czy chcesz zwrócić środki, czy wymienić je po nowym aktualnym na dany moment kursie.

Czy istnieje limit wymiany z wykorzystaniem usługi zatwierdzania transakcji po aktualnym kursie?

Limity obowiązują tylko dla wymiany po aktualnym kursie (akceptacji kursu przed wpłatą). Przy pierwszej wymianie w serwisie z wykorzystaniem tej funkcji możesz wymienić maksymalnie 10 000 PLN. Jeżeli realizujesz kolejną wymianę w serwisie, to limit środków, które możesz wymienić przy wykorzystaniu funkcji akceptacji kursu przed wpłatą wynosi 100 000 PLN. Jeśli przekroczysz ten limit, opcja po aktualnym kursie będzie zablokowana, mimo to będziesz mógł wybrać inny sposób wymiany, np. Po kursie z momentu, w którym otrzymacie mój przelew. W przypadku wybrania innego sposobu zatwierdzania wymiany nie obowiązują takie ograniczenia.