Transakcje i przelewy

Transakcje ogólnie

Czy mogę dokonać transakcji, posiadając konta w dwóch różnych bankach?

Tak, można dokonywać wymiany pomiędzy rachunkami w dwóch różnych bankach.

Gdzie znajdę numer rachunku, na który mam wysłać środki do wymiany?

Aktualny numer rachunku właściwy dla danej transakcji znajdziesz w Panelu Klienta po ustawieniu parametrów transakcji w sekcji „Rozpocznij wymianę” i kliknięciu w przycisk „Dalej”. Rachunek jest nazwany „Nasz rachunek XXX”, a zamiast XXX wstawiony jest symbol waluty. Sprawdź zawsze czy jest on zgodny z walutą, którą chcesz do nas przelać.

Podajemy zawsze najbardziej optymalne numery rachunków, tak by w miarę możliwości skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie przelewu. Dlatego jest możliwe, że dla każdego typu transakcji wskażemy Tobie inny rachunek do przelewu.

Dlaczego prosimy aby nie zmieniać tytułu przelewu?

Wysłanie przelewu z tytułem wskazanym przez nas w danych do przelewu zapewnia realizację transakcji według parametrów ustawionych przez Ciebie w sekcji Rozpocznij wymianę. Oznacza to, że wpłata po zaksięgowaniu na Twoim profilu, jest gotowa do zatwierdzenia z wybranymi automatycznie walutą i rachunkiem docelowym zgodnymi z Twoimi wskazaniami sprzed wysłania przelewu.

Jeżeli zmienisz tytuł, wówczas po zaksięgowaniu wpłaty na profilu Użytkownika, jako rachunek docelowy będzie podstawiany ten, na który był wykonywany przelew danej waluty w poprzedniej transakcji.

Niezależnie od nadanego tytułu, zawsze masz możliwość zmiany waluty i rachunku docelowego bezpośrednio przed zatwierdzeniem transakcji.

W przypadku transakcji po aktualnym kursie, zmiana tytułu spowoduje konieczność ręcznego potwierdzania transakcji, po kursie z chwili jej zatwierdzania.

Czy mogę zlecić w Waszym serwisie odesłanie wymienionych środków na rachunek innej osoby bądź instytucji?

Tak, istnieje taka możliwość, w ramach usługi płatniczej. W panelu Klienta, w ustawieniach, w zakładce „Konta bankowe” dodając rachunek wskaż, że nie jesteś jego właścicielem oraz zdefiniuj dokładne dane osoby lub instytucji, do której on należy. Następnie, przy zatwierdzaniu transakcji, wybierz ten rachunek jako docelowy.

Uwaga: ta usługa jest dostepna tylko dla wymiany, gdzie kurs będzie zatwierdzany ręcznie.

Czy zostanie zaksięgowany na moim koncie w Waszym serwisie przelew wysłany od innej osoby lub instytucji?

Nie, ponieważ, abyśmy mogli przyjąć wpłatę, dane z przelewu muszą się pokrywać z danymi rejestracyjnymi.

Czy mogę dodać do swojego profilu numer rachunku, który został już dodany przez osobę, która jest współwłaścicielem tego rachunku?

Tak, istnieje taka możliwość. Jeżeli środki wpłyną do nas z tego wspólnego rachunku, automatycznie zostaną zaksięgowane na profilu Użytkownika, z którego danymi przyjdzie przelew. Aby mieć pewność, że przelew zostanie zaksięgowany na właściwym koncie w naszym systemie, należy w tytule przelewu wpisać adres mailowy tego konta (zamiast @ można wpisać (at) lub kropkę ".").

Czy po zaksięgowaniu wpłaty można anulować transakcję wymiany?

Tak, w dowolnym momencie przed akceptacją transakcji Użytkownik może anulować transakcję. Wpłata jest odsyłana na rachunek źródłowy w ciągu godziny (jeśli anulowanie miało miejsce do godz. 16:20) lub najpóźniej kolejnego dnia roboczego (jeśli transakcja była anulowana po 16:20).

Czy jest możliwość rozbicia jednej wpłaty na kilka transakcji?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Każdy przelew traktowany jest jako osobna transakcja, którą można wymienić tylko na jedną walutę. Nie ma więc możliwości rozbicia wpłaty.

Co się dzieje z nadwyżką środków, gdy po przelewie zmienia się kurs wymiany?

W przypadku PLN oraz waluty przysłanej do nas z banku, w którym posiadamy rachunek w danej walucie, pozostałe po wymianie środki są automatycznie odsyłane na rachunek, z którego do nas wpłynęły. W przypadku waluty przesłanej z banku, w którym nie posiadamy rachunku w danej walucie (w tym również z zagranicy), możliwa jest jedynie wymiana całej przesłanej kwoty. Nie ma możliwości, aby nadwyżka wpłaconych środków pozostała na koncie Użytkownika w naszym serwisie do dalszej dyspozycji.

Gdzie mogę znaleźć bieżące informacje o ewentualnych opóźnieniach?

Wszystkie informacje na temat awarii banków czy systemów i spodziewanych z tego tytułu opóźnień w księgowaniu lub odsyłaniu przelewów publikujemy w formie komunikatu w czerwonej ramce w Panelu Klienta, jak również w aktualnościach.

Wymiana po aktualnym kursie

Na czym polega wymiana po aktualnym kursie (akceptacja kursu przed wpłatą)?

Wymiana po aktualnym kursie jest jednym ze sposobów realizacji transakcji w naszym serwisie. Podczas składania zlecenia akceptujesz kurs wymiany. To będzie Twój kurs obowiązujący dla danej transakcji, bez względu na to, czy kurs rynkowy na świecie ulegnie zmianie, zanim dotrze do nas Twój przelew. Aby doszło do wymiany, konieczne jest, abyś zaraz po złożeniu zlecenia w Panelu Klienta wybrał metodę płatności i wykonał do nas przelew.

Co się stanie jeżeli wpłacę inną kwotę niż ta, która pojawiła się w danych do płatności podczas zlecania wymiany?

W Panelu Klienta pokazujemy zawsze, jaką kwotę konkretnie należy wpłacić w przypadku zatwierdzenia wymiany po aktualnym kursie (akceptacji kursu przed wpłatą). Aby transakcja przebiegła prawidłowo, dokładnie taką sumę trzeba przesłać do wymiany. W przeciwnym wypadku mogą nastąpić opóźnienia i trudności z zaksięgowaniem środków w Panelu Klienta, a transakcja może nie być zatwierdzona automatycznie. Zarówno w przypadku otrzymania kwoty mniejszej, jak i większej, niż ta oczekiwana przez nas, będziemy się z Tobą kontaktować.

Co jeżeli mam limit w banku i nie mogę wpłacić zadeklarowanej kwoty od razu?

Aby doszło do wymiany zadeklarowanej kwoty oczekujemy na konkretną wpłatę w jednym przelewie. Jeśli nie otrzymamy tych środków w takiej ilości, jaką wskazaliśmy w Panelu Klienta, wówczas nie dojdzie do wymiany. Jeśli nie możesz wysłać odpowiedniej kwoty, ponieważ masz ograniczenia wypłat na swoim rachunku, to proponujemy kontakt z bankiem i zmianę tych ustaleń lub wykonanie kilku osobnych wymian na mniejsze kwoty mieszczące się w dziennym limicie wypłat z Twojego rachunku.

Czy mogę dopłacić brakującą kwotę do transakcji?

Nie, ponieważ oczekujemy jednorazowego przelewu w konkretnej kwocie, jaką zadeklarowałeś w Panelu Klienta. Nie można dzielić kwoty wymiany na dwa przelewy. W związku z tym, dopłata nie spowoduje realizacji tej transakcji. Taka dopłata może zostać uznana przez system jako wpłata na poczet kolejnej transakcji a nie tej, którą rozpocząłeś.

Z jakim tytułem mam wysłać przelew?

Każde Twoje zlecenie wymiany po aktualnym kursie jest indywidualną transakcją. W danych do przelewu wskażemy Ci konkretny tytuł, który zawsze będzie zawierać litery “CTB” i unikalny numer. Ważne, abyś nie zmieniał tego tytułu i wysłał przelew właśnie z takim kodem, jaki wskazaliśmy w Panelu Klienta. Jeśli podasz inny - własny - tytuł, transakcja może być wstrzymana i będziesz musiał zdecydować, czy chcesz zwrócić środki, czy wymienić je po nowym aktualnym na dany moment kursie.

Czy istnieje limit wymiany z wykorzystaniem usługi zatwierdzania transakcji po aktualnym kursie?

Limity obowiązują tylko dla wymiany po aktualnym kursie (akceptacji kursu przed wpłatą). Przy pierwszej wymianie w serwisie z wykorzystaniem tej funkcji możesz wymienić maksymalnie 10 000 PLN. Jeżeli realizujesz kolejną wymianę w serwisie, to limit środków, które możesz wymienić przy wykorzystaniu funkcji akceptacji kursu przed wpłatą wynosi 100 000 PLN. Jeśli przekroczysz ten limit, opcja po aktualnym kursie będzie zablokowana, mimo to będziesz mógł wybrać inny sposób wymiany, np. Po kursie z momentu, w którym otrzymacie mój przelew. W przypadku wybrania innego sposobu zatwierdzania wymiany nie obowiązują takie ograniczenia.

Przelewy

Jakich wpłat nie honoruje serwis InternetowyKantor.pl?

Nie zaksięgujemy na Twoim profilu:

 • wpłat gotówkowych dokonanych w oddziale banku lub poczty,
 • wpłat, które zostały dokonane poprzez pośredników płatności online, np. Płatności.pl, PayPal, BlueCash itp.,
 • wpłat z rachunków nienależących do Ciebie.

Jak działa łączenie wpłat o tych samych tytułach?

Jeżeli w Panelu Klienta masz zaznaczoną opcję „Łącz wpłaty o tych samych tytułach”, to wszystkie przesłane przez Ciebie przelewy o tych samych tytułach, będą przez nas łączone i udostępniane jako jedna wpłata do wymiany w Panelu Klienta. Oznacza to, że jeśli otrzymamy od Ciebie dwa przelewy np. na 10 PLN i 20 PLN z tytułem „ZAKUP EUR”, w Panelu zobaczysz jedną wpłatę o wysokości 30 PLN.

Gdy opcja „Łącz wpłaty o tych samych tytułach” nie jest zaznaczona i wyślesz dwa przelewy z takimi samymi tytułami, każdy przelew zaksięgujemy osobno i każdy z nich należy oddzielnie zatwierdzić.

Łączenie wpłat o tych samych tytułach zadziała, jeżeli będą spełnione wszystkie poniższe warunki łącznie:

 1. wszystkie wysyłane przelewy muszą mieć jednakowe tytuły,
 2. rachunki źródłowe Użytkownika muszą być w tej samej walucie,
 3. konto internetowykantor.pl, na które są wysyłane przelewy musi mieć ten sam numer.

Co to jest usługa płatnicza?

Jest to umożliwienie wykonywania transakcji płatniczych (przelewu środków pieniężnych) na rachunek innej osoby lub firmy. Usługa płatnicza pozwala bezpośrednio i w łatwy sposób m.in. przelać środki bliskiej osobie lub też zapłacić fakturę.

Regulamin świadczenia usług płatniczych

Kto może być odbiorcą przelewu?

Odbiorcą przelewu może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, posiadająca rachunek w jednym z banków działających na terytorium Polski lub któregoś z obsługiwanych przez nas krajów.

Jaki jest koszt przelewu?

Serwis nie pobiera opłat za realizację usługi. Ewentualne dodatkowe opłaty wynikają z kosztów przelewów do banków, w których Currency One nie posiada rachunków. Szczegóły znajdziesz w cenniku.

Czy mogę zlecić przelew za granicę?

Tak, jak najbardziej, możesz odesłać wymienioną w InternetowyKantor.pl walutę na należący do Ciebie lub też innej osoby czy instytucji rachunek zagraniczny, prowadzony w którymś z obsługiwanych przez nas krajów europejskich.

Dlaczego nadawcą przelewu jest Currency One?

Firma Currency One jest operatorem serwisu internetowykantor.pl, dlatego wszystkie przelewy wychodzące są wysyłane z rachunków operatora. Aby odbiorca przelewu mógł rozpoznać, że otrzymał go w Twoim imieniu, podaj wszystkie istotne informacje w tytule przelewu (np. imię i nazwisko nadawcy, numer faktury, tytuł zlecenia).

Kody QR

Czym jest kod QR?

Jest to rodzaj kodu kreskowego, w którym można zapisać dużą ilość danych. W naszym QR kodzie zapisane są niezbędne dane do wykonania przelewu w PLN. QR kod jest zgodny ze standardami Związku Banków Polskich zamieszczonymi w dokumencie “Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego („2D”), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim”. Obecnie banki umożliwiają tylko płatności w polskich złotych z użyciem kodu QR.

Jak skorzystać z płatności za pomocą QR kodów?

Aby zrealizować płatność za pomocą kodu należy pobrać aplikację mobilną danego banku, która umożliwia skanowanie kodu kreskowego. Następnie należy wybrać opcję skanowania kodu (np. “Skanuj i płać”) i zeskanować kod swoim urządzeniem. Na ekranie pojawią się wszystkie niezbędne dane do wykonania płatności.

Jakie dane zawiera nasz QR kod?

W QR kodzie zapisane są dane na temat naszego rachunku bankowego do wpłaty, nazwy naszej firmy, tytułu przelewu, a także kwoty. W przypadku realizacji wymiany po aktualnym kursie przepisz tytuł z literami "CTB" i kodem, który wskazaliśmy w danych do przelewu na Twoim profilu oraz nie zmieniaj kwoty wpłaty. Aplikacje bankowe raczej nie dają możliwości zmiany kwoty, wskazanej w QR kodzie, ale dobrze abyś zwrocił na to uwagę.

Dlaczego nie działa skanowanie QR kodu?

Błąd przy odczytywaniu kodu QR może być spowodowany przez niepoprawne działania skanera w Twoim urządzeniu.

Kto może skorzystać z QR kodu?

Z tej formy płatności może korzystać każda osoba, która posiada odpowiednią mobilną aplikację bankową, umożliwiającą skanowanie kodu QR.

Nasz kod QR wyświetlamy przy danych do przelewu klientom banków:

 • Alior Bank
 • BNP Paribas
 • Credit Agricole
 • Getin Bank
 • mBank
 • Millennium
 • Pekao S.A.
 • Santander Bank Polska