pl

Nota prawna – podcast

Podcasty nagrywają Dealerzy Walutowi serwisu InternetowyKantor.pl. Podcasty są nagrywane w celu promocji i reklamy.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis podcastach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autorów lub serwisu InternetowyKantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści podcastów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Materiały mają charakter informacyjny i nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Treści podcastów jak i poglądy autorów nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani oferty świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej.

Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Prezentowane treści stanowią wyraz najlepszej wiedzy autorów, popartej informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny w nim zawarte wyrażają opinie na dzień ich sformułowania i publikacji.

Raporty podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa autorskiego. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez uprzedniej zgody uprawnionych podmiotów. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres biuro@internetowykantor.pl.

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00