Konferencja prasowa NBP i stenogramy z FED - Komentarz walutowy z dnia 10.01.2019

Maciej Przygórzewski
Maciej Przygórzewski
dealer walutowy internetowykantor.pl

Środa minęła na rynkach wyraźnie w temacie przyszłych zmian stóp procentowych. Najpierw Adam Glapiński przedstawił wizję braku zmian stóp aż do 2022 roku. Następnie poznaliśmy stenogramy z ostatniego posiedzenia FED.

Konferencje prasowe NBP

Wczorajsza konferencja prezesa NBP przebiegała w cieniu ostatnich wątpliwości co do zarobków dwóch pracownic banku. Wygląda na to, że Adam Glapiński straci na całym zamieszaniu wizerunkowo, ale stanowisko utrzyma. W rezultacie temat ten nie powinien mieć wpływu na kursy walut. Na tej samej konferencji padło za to wiele ważnych dla rynków stwierdzeń. Pierwszym z nich była informacja, że w projekcjach inflacyjnych zastosowano symulację cen energii bez uwzględnienia interwencji rządu. Oznacza to, że obecne prognozy powinny przeszacowywać wzrost cen. Drugą informacją jest opinia, że stopy procentowe mogą pozostać niezmienione do końca kadencji w 2022. To ponad dwa lata dłużej niż dotychczas oczekiwano. Trzecią istotną wiadomością jest komunikat o zakończeniu prac nad niestandardowymi instrumentami polityki monetarnej. Nie do końca wiadomo, co w tym miejscu prezes miał na myśli. Chodzi najprawdopodobniej o program skupu aktywów czyli zwiększanie ilości pieniądza na rynku bez zmian stóp procentowych.

Stopy procentowe w USA będą rosnąć wolniej

Poznaliśmy wczoraj stenogramy z posiedzenia FOMC. Okazuje się, że rezerwa federalna wyraźnie łagodzi swoje podejście. Już na grudniowym posiedzeniu jednomyślne było tylko głosowanie. W dyskusji pojawiały się różne głosy. Patrząc na ton wypowiedzi dominujący pogląd o dwóch podwyżkach na 2019 rok jest mocno wątpliwy. Rynki zareagowały na te dane bardzo szybko. Doszło do sprzedaży dolara względem innych głównych walut. Dla złotego najważniejszy był ruch względem euro. Dlaczego taka reakcja? Inwestorzy już teraz kalkulowali trzymanie dolarów widząc bardzo dobre stopy zwrotów z instrumentów o niskim ryzyku. Skoro Stopy procentowe będą rosnąć najprawdopodobniej wolniej to i zyski również. W rezultacie część inwestorów postanowiła wycofać swoje środki z dolarów stąd przecena tej waluty.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

13:30 - EBC - protokół z posiedzenia FOMC,

14:30 - USA - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu internetowykantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres biuro@internetowykantor.pl.