Inflacja w górę, złotówka traci - Komentarz walutowy z dnia 14.08.2019

Maciej Przygórzewski
Maciej Przygórzewski
dealer walutowy InternetowyKantor.pl

Dane GUS pokazują, że inflacja wciąż rośnie. Głównym powodem tego stanu rzeczy są drogie produkty rolne. Nie ma to na razie wpływu na waluty, ale przez ryzyka na rynkach złotówka wciąż jest w odwrocie.

Susza winduje inflację

Główny Urząd Statystyczny podał wartość inflacji w Polsce. W lipcu wyniosła ona 2,9%. Jedną z przyczyn jest wzrost cen żywności, w szczególności warzyw, wywołany między innymi suszą. To wzrost o 0,3% względem czerwca. Warto przypomnieć, że cel inflacyjny ma tolerancję 1%, zatem od górnej granicy wciąż dzieli nas 0,6%. Nie zmienia to faktu, że to najwyższy odczyt od 7 lat. Z drugiej strony, patrząc na sygnały mówiące o możliwym spowolnieniu na zachodzie, nie należy spodziewać się, że parametr ten długotrwale będzie przewyższał cel inflacyjny (o ile w ogóle tam dotrze).

Interwencja Banku Szwajcarii

Wczoraj na rynku widzieliśmy udaną próbę interwencji na parze EURCHF. Jej wynikiem było przesunięcie cen z poziomu 1,084 na 1,092 w bardzo krótkim czasie. Problem w tym, że interwencja ta miała jedynie krótkotrwały efekt. Dzisiaj kurs wrócił już o połowę tego ruchu. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że choć kurs franka do złotego zawrócił wczoraj z granicy 4 zł, to dzisiaj ponownie się tam znalazł i to pomimo niższej relacji euro do franka. Powodem tego jest nagły wzrost euro powyżej granicy 4,35 zł.

Polska w czołówce wzrostu PKB

Opublikowane statystyki wzrostu gospodarczego państw Unii Europejskiej pokazują, że Polska wciąż jest w czołówce. Obecnie mamy trzeci najwyższy wzrost gospodarczy zaraz za Węgrami i Rumunią. Wśród 10 najszybciej rozwijających się krajów spoza Europy Środkowowschodniej znajduje się tylko Cypr i Hiszpania. 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu InternetowyKantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres biuro@internetowykantor.pl.