Przemysł wciąż mocny - Komentarz walutowy z dnia 23.11.2020

Maciej Przygórzewski
Maciej Przygórzewski
dealer walutowy InternetowyKantor.pl

Dane z indeksów PMI pokazują, że branża przemysłowa patrzy znacznie bardziej optymistycznie na przyszłość niż usługowa. Co ciekawe, ostatnio wyraźnie rośnie optymizm w Wielkiej Brytanii pomimo nadchodzącego brexitu.

Dane z Polski

Dzisiaj od rana poznaliśmy dane z naszego kraju na temat sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano-montażowej. Sprzedaż detaliczna w ciągu roku spada o 2,1%, jest to wynik słabszy od oczekiwań wynoszących zaledwie 0,3% spadku. Wynik może nie jest tak dobry, jak oczekiwania, ale to obiektywnie przyzwoity rezultat w dzisiejszych czasach. Lepiej od oczekiwań z kolei wypadła produkcja budowlano-montażowa. Tutaj jednak pomimo tego ile czasu przychodzi nam spędzać w domu i tak jest spadek. Rynki po tych danych początkowo spojrzały przychylniej na złotego, jednakże szybko wrócił on do poprzednich poziomów.

Indeksy koniunktury w Europie

Poznaliśmy dzisiaj wstępne wyniki indeksów PMI dla strefy euro oraz Wielkiej Brytanii. W przypadku kontynentalnej Europy pogłębia się różnica pomiędzy optymizmem części przemysłowej, gdzie wynik wyniósł 53,6 pkt i był lepszy od oczekiwań, a części usługowej, gdzie rezultat 41,3 pkt był wyraźnie gorszy od oczekiwań. Interpretując te dane, warto pamiętać, że 50 pkt to wartość rozdzielająca równą ilość odpowiedzi pozytywnych od negatywnych. Optymizmem z kolei powiało z Wielkiej Brytanii. Tam również słabiej wypadł subindeks dla usług, ale zarówno usługi, jak i przemysł wypadły wyraźnie powyżej oczekiwań. Jak widać, brexit nie powoduje spadku optymizmu, nie dziwi zatem umacnianie się funta.

Dobre dane z Kanady

Piątkowe dane na temat sprzedaży detalicznej u północnego sąsiada Stanów Zjednoczonych wypadły wyraźnie lepiej od oczekiwań. Analitycy spodziewali się we wrześniu symbolicznego wzrostu w okolicach 0,2%. Faktyczny rezultat wyniósł jednak 1,1%, co powodowało umacnianie się dolara kanadyjskiego względem innych walut po publikacji danych.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

15:45 - USA - wstępne dane z indeksu PMI dla usług,

15:45 - USA - wstępne dane z indeksu PMI dla przemysłu.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu InternetowyKantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres biuro@internetowykantor.pl.