Fed trzęsie światowym rynkiem - Komentarz walutowy z dnia 11.07.2019

Maciej Przygórzewski
Maciej Przygórzewski
dealer walutowy Internetowykantor.pl

Scenariusz obniżek stóp procentowych za oceanem stał się jeszcze bardziej realny. Analitycy przewidują, że Rezerwa Federalna może nawet nie poczekać do końca wakacji i już na lipcowym posiedzeniu podejmie decyzję o pierwszej obniżce.

FED decyduje o nastrojach

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell w swoim wczorajszym wystąpieniu dał silny sygnał przemawiający za obniżką stóp procentowych jeszcze w tym roku. Coś, o czym od wielu tygodni tylko się mówiło, powoli staje się faktem. Zresztą ruch ten był widoczny dużo wcześniej w cenach kontraktów terminowych na stopę procentową. Na reakcję rynków nie musieliśmy długo czekać. Nowojorska giełda osiągnęła kolejne rekordy i przebiła magiczną granicę 3000 punktów na indeksie S&P, a dolar wyraźnie stracił względem euro. Zapewne nie jest to koniec atrakcji. Im bardziej rynek będzie się przygotowywał do tych wydarzeń, tym większa szansa na pogłębianie tego typu reakcji. Pierwsze obniżki są już w cenach, otwartym pytaniem pozostaje, jak daleko posunie się FED.

Zmiany w Turcji

Mogło się już wydawać, że sytuacja w Turcji zmierza w dobrym kierunku. Ryzyka są w miarę opanowane, a słaba lira pozwala gospodarce powoli się stabilizować. Inflacja wciąż dwucyfrowa, ale spada. Co najważniejsze wysoka stopa procentowa stabilizuje zarówno inflację, jak i wartość waluty. Problem w tym, że prezydent Erdogan nie lubi wysokich stóp. Na szczęście nie są to już czasy, kiedy publicznie ogłaszał, że wysokie stopy powodują inflację, czym wywoływał duże zdziwienie u wszystkich posiadających nawet podstawową wiedzę makroekonomiczną. Problem w tym, że naciski na obniżki znów się nasiliły. Dotychczasowy szef banku centralnego nie miał zamiaru ugiąć się pod tą presją, dlatego został zdymisjonowany. Stanowisko objął jego zastępca, a rynki ponownie ogarnął strach. Lira traci na wartości, ponieważ prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych wzrasta.

Rozwiązanie kwestii frankowej

Sejm uchwalił w końcu ustawę wspierającą kredytobiorców walutowych. Jest ona jednak bardzo daleka od postulatów samych frankowiczów. Realnie projekt niewiele wnosi, ponieważ z prezydenckiej propozycji usunięto jedyny instrument, który mógłby zachęcać banki do dobrowolnego przewalutowania kredytów na warunkach uzgodnionych z klientem. Pozostawiono jednak dwa mechanizmy wsparcia dla osób w trudnej sytuacji finansowej oraz opcję preferencyjnej pożyczki na spłatę. W obydwu przypadkach warunki są wyraźnie preferencyjne, ale korzyść, jaką odniosą kredytobiorcy, będzie niewspółmiernie mniejsza niż przeliczenie kredytu na złote po kursie z 2008 roku.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

13:30 - strefa euro - protokół z posiedzenia EBC,

14:30 - USA - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu internetowykantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres biuro@internetowykantor.pl.