EBC uspokaja rynki - Komentarz walutowy z dnia 12.07.2019

Maciej Przygórzewski
Maciej Przygórzewski
dealer walutowy Internetowykantor.pl

Rynki światowe są pod dużą presją tego co zrobi FED. Wczorajsza reakcja EBC uspokoiła ostatnio zyskujące na wartości euro. Na pytanie jak zareaguje bank na działania Amerykanów, wciąż nie ma jasnej odpowiedzi.

Co zrobi EBC?

Presja na obniżkę stóp procentowych w USA przy bierności Europy będzie mieć jedną konsekwencję. Będzie to umocnienie się euro względem dolara. Rezultatem tego ruchu będzie zatem to, czego boją się europejscy politycy - silna waluta i problemy z eksportem. Wczorajsze zapisy z konferencji pokazują, że zarząd EBC jest świadomy problemu i gotowy do działań. Z drugiej strony nie wiadomo jakich. Na horyzoncie widać dwie możliwości, albo kolejne QE, albo obniżka stóp procentowych. QE to program skupu aktywów z rynku, który spowoduje pojawienie się większej ilości kapitału, przez upłynnienie niektórych aktywów przez EBC. Obniżka stóp procentowych będzie miała podobne konsekwencje na ilość pieniądza. Wydawać by się mogło, że patrząc na kondycję niektórych krajów południa kontynentu bardziej prawdopodobny jest program skupu, ale czas pokaże jaki kierunek zostanie przyjęty. Rynki podeszły do tych deklaracji dość spokojnie stabilizując kurs euro względem głównych walut.

Dobre dane z USA

Dolar jest w odwrocie z powodu nadchodzących, a przynajmniej wyraźnie spodziewanych przez rynek, obniżek stóp procentowych. Z drugiej strony tamtejszy rynek akcji ma się naprawdę dobrze. Główny indeks S&P wciąż próbuje wyraźnie przekroczyć próg 3000 punktów. Dobrze wypadły też dane z rynku pracy. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wypadły wyraźnie poniżej oczekiwań. Spowodowało to, że pomimo kolejnych ruchów na kontraktach terminowych na stopę procentową, potwierdzających obniżkę stóp, dolar był w miarę stabilny względem pozostałych walut.

EBC a kryptowaluty

Wypowiedź jednego z członków zarządu banku, Pana Benoit Coeure, spowodowała spore zamieszanie na rynku. Wskazał on na konieczność szybkiej regulacji kryptowalut w obliczu nadchodzącego produktu facebooka. Patrząc na skalę jaką osiągnęły kryptowaluty można się dziwić, że dopiero teraz. Taki ruch miałby jedną dodatkową zaletę. Wprowadziłby możliwość regulowania takich biznesów, co znacznie utrudniłoby takie sytuacje jak mająca obecnie miejsce w sprawie jednej z najpopularniejszych polskich giełd kryptowalutowych - bitmarket. Podmiot ten niespodziewanie w ostatnich dniach zakończył działalność nie rozliczając się z użytkownikami.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.

 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu internetowykantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres biuro@internetowykantor.pl.