pl

Co wpływa na kursy walut?

27.08.2014

Nawet osoby niezainteresowane rynkiem FOREX wiedzą o tym, że notowania walutowe cechują się sporą zmiennością. Bezpośredni wpływ na kursy poszczególnych walut ma relacja pomiędzy popytem i podażą. Osoby nabywające i sprzedające waluty prócz swoich planów zakupowych lub inwestycyjnych biorą pod uwagę rozmaite wydarzenia. Aby to udowodnić, wybraliśmy kilka przykładów, które przedstawiają najistotniejsze przyczyny wahań kursowych.

Cenę waluty determinuje wiele ekonomicznych czynników

Obecnie większość krajów rozwiniętych i rozwijających się stosuje system kursów płynnych. Taki wariant polityki kursowej zakłada tylko sporadyczną ingerencję państwa na rynku walutowym. W warunkach kursu płynnego notowania walutowe są poddawane naturalnej grze sił rynkowych (popytu i podaży). Bieżące kursy poszczególnych walut mogą zależeć od wielu wydarzeń i zjawisk gospodarczych. Poniżej wymieniliśmy kilka najważniejszych czynników ekonomicznych, które w długiej lub krótkiej perspektywie czasowej wpływają na wyceny walut.

1) Poziom stóp procentowych – wzrost stóp procentowych (lub jego zapowiedź) zwiększa zapotrzebowanie na krajową walutę, ponieważ inwestorzy chcą lokować pieniądze w danym państwie (np. poprzez zakup obligacji). Jeżeli podaż waluty jest stabilna, to wzrost zainteresowania ze strony inwestorów skutkuje podwyżką kursu. Spadek stóp procentowych (lub jego zapowiedź) ma odwrotny wpływ na notowania krajowej waluty.    

Przykład z 23 lutego 2011 r.

Kurs euro w stosunku do dolara amerykańskiego wzrósł z 1,3428 do 1,3745, gdy pojawiły się sugestie, że stopy procentowe na terenie Strefy Euro zostaną podniesione szybciej niż w USA. Zmiana nastawienia inwestorów była spowodowana interpretacją komunikatów Europejskiego Banku Centralnego.  

2) Poziom inflacji – w dłuższej perspektywie wzrost krajowych cen sprawia, że towary eksportowe stają się mniej konkurencyjne. Główni partnerzy handlowi państwa, które doświadcza wyższej inflacji, potrzebują mniej waluty do importu towarów. W warunkach stabilnej podaży spadek popytu na krajową walutę powoduje jej osłabienie. Takie zjawisko jest widoczne w stosunku do walut głównych partnerów handlowych. Spadek inflacji jako czynnik, który zwiększa konkurencyjność eksportu, ma przeciwny wpływ na długookresową wycenę krajowej waluty.

W krótkiej perspektywie czasowej niska inflacja redukuje szanse na podwyżki stóp procentowych. Dlatego inwestorzy są mniej zainteresowani krajową walutą. Spadek popytu spekulacyjnego oznacza obniżkę jej notowań. Informacja o szybkich wzrostach cen zwiastuje natomiast podwyżki stóp procentowych. W efekcie inwestorzy chętniej nabywają krajową walutę, a popyt spekulacyjny podwyższa jej kurs.

Przykład z 16 lipca 2014 r.

Kurs funta brytyjskiego w stosunku do euro osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat (1,2630). Inwestorzy walutowi zareagowali na dane dotyczące cen. W czerwcu brytyjska inflacja była o 0,30 punktu procentowego wyższa od oczekiwań analityków.

3) Tempo wzrostu gospodarczego – w dłuższej perspektywie szybki wzrost gospodarczy stymuluje import dóbr i usług przez krajowych producentów. Większa aktywność importerów oznacza wzrost ilości krajowej waluty na rynku międzynarodowym i spadek jej kursu. Niższe tempo wzrostu gospodarczego zmniejsza zapotrzebowanie krajowych importerów na zagraniczne towary i skutkuje wzrostem notowań waluty.

W krótkiej perspektywie czasowej szybszy wzrost gospodarczy zachęca zagranicznych inwestorów i umacnia daną walutę poprzez zwiększenie popytu spekulacyjnego. Niskie tempo wzrostu gospodarczego zniechęca posiadaczy kapitału do zakupu krajowych aktywów (np. obligacji). Mniejsze zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych skutkuje osłabieniem krajowego pieniądza.

Przykład z 30 sierpnia 2012 r.

Złoty osłabił się w stosunku do euro o 2 grosze (zmiana kursu z 4,17 do 4,19), gdy Główny Urząd Statystyczny przedstawił kwartalne dane na temat wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB). Informacje zebrane przez GUS okazały się gorsze od oczekiwań inwestorów.  

4) Stopa bezrobocia – w dłuższej perspektywie wzrost krajowego bezrobocia oznacza spadek popytu na dobra importowane. Osłabienie aktywności importerów skutkuje wzrostem kursu waluty, bo mniejsza ilość krajowego pieniądza trafia na rynek międzynarodowy. Spadek bezrobocia zwiększa ilość transakcji zawieranych przez importerów i przyczynia się do osłabienia krajowej waluty.

W krótkiej perspektywie czasowej wzrost bezrobocia zniechęca zagranicznych inwestorów i skutkuje spadkiem notowań krajowej waluty. Spadek bezrobocia wzmaga popyt na lokalną walutę, ponieważ posiadacze kapitału upatrują większe szanse na osiągnięcie zysków w danym kraju.   

Przykład z 6 czerwca 2014 r.

Kurs dolara kanadyjskiego w stosunku do jego amerykańskiego odpowiednika spadł o 0,12%. Przyczyną tej zmiany były niepokojące sygnały z Kanady. Tamtejsza stopa bezrobocia w maju nieoczekiwanie wzrosła do 7,00%. Inwestorzy nie spodziewali się takiej zmiany.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Istotny wpływ na kursy danej waluty mają następujące czynniki ekonomiczne: poziom krajowych stóp procentowych, poziom inflacji, tempo wzrostu gospodarczego i stopa bezrobocia. W praktyce spore znaczenie ma też powszechna interpretacja sygnałów, które przekazują rządy i władze monetarne.

Wydarzenia polityczne również mają spore znaczenie

W ramach uzupełnienia chcieliśmy przypomnieć, że duży wpływ na kursy walut mają nie tylko czynniki ekonomiczne. Forexowi inwestorzy biorą pod uwagę również wydarzenia polityczne i społeczne. Wymownie świadczy o tym poniższy przykład.   

Przykład z 12 sierpnia 2014 r.

Polska waluta straciła na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego (wzrost kursu z 3,13 do 3,14). Główną przyczyną tej zmiany były doniesienia pochodzące zza wschodniej granicy. Inwestorzy zaniepokoili się sprawą konwoju humanitarnego, który Rosja wysłała bez wcześniejszej zgody ukraińskich władz.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Czynniki polityczne mogą mieć większy wpływ na poziom kursów niż dane gospodarcze. Inwestorzy walutowi szybko reagują na wydarzenia, które w przyszłości mogą mieć konsekwencje ekonomiczne (np. wzrost napięcia pomiędzy dwoma krajami).

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00