Nadpłata kredytu walutowego – czy to jest korzystne?

04.06.2015

Spłata każdego kredytu ratalnego (w tym również mieszkaniowego), przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby kredytobiorca szybciej spłacił część zadłużenia. Taka operacja nazywana jest wcześniejszą spłatą lub nadpłatą. Po upływie pierwszych 4 – 5 lat, w prawie każdym banku można ją wykonać bez dodatkowej prowizji. Dla posiadaczy kredytów rozliczanych w złotym, nadpłata prawie zawsze skutkuje obniżeniem raty. W przypadku walutowych kredytów hipotecznych sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Spadek zadłużenia w walucie nie zawsze przekłada się na ratę …

Wcześniejsza spłata kredytu walutowego oznacza, że zadłużenie kredytobiorcy zmaleje szybciej, niż to zaplanowano. Na podstawie aktualnej wartości (tzw. salda) zadłużenia, bank ustala ratę. Dlatego nadpłata przyczynia się do obniżenia miesięcznej płatności (w walucie kredytu).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Nadpłata kredytu zmniejszy bieżące saldo zadłużenia klienta oraz miesięczną ratę (wyrażoną w walucie kredytu). 

Posiadacz kredytu rozliczanego w złotym może być niemal pewien, że po wykonaniu znaczącej nadpłaty (np. 20 000 zł), następne raty będą proporcjonalnie niższe. Inna zmiana byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby zaraz po nadpłacie mocno wzrosła stopa referencyjna kredytu (np. WIBOR 3M).

W przypadku kredytu walutowego, wpływ nadpłaty na wysokość kolejnych rat jest mniej jednoznaczny. Warto pamiętać, że wcześniejsza spłata jest rozliczana w walucie kredytu (np. franku szwajcarskim lub euro) i pomniejsza walutowe saldo zadłużenia. Wraz z saldem zadłużenia maleje też rata wyrażona we franku lub euro. Jej faktyczny poziom dla kredytobiorcy zależy jednak od kursów sprzedaży waluty (np. w banku lub kantorze internetowym). W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, sytuacja na rynku FOREX w danym miesiącu może mieć większe znaczenie, niż zmiany oprocentowania. Warto pamiętać, że kursy walut zwykle są bardziej zmienne niż stopy referencyjne kredytów (np. LIBOR – CHF).  

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku kredytu walutowego, rata może wzrosnąć mimo wcześniejszej nadpłaty. Taki scenariusz jest możliwy, jeżeli nastąpi znaczny wzrost kursu euro lub franka.

Poniższy przykład potwierdza, że nadpłata kredytu rozliczanego w walucie nie zawsze będzie skutkowała spadkiem raty.

Przykład:

Małżonkowie z Poznania w styczniu 2008 r. pożyczyli 300 000 zł (139 039 CHF) na zakup mieszkania. Zaciągnięty kredyt z waloryzacją do kursu franka ma marżę 1,15% i okres spłaty wynoszący 360 miesięcy. Przed nadpłatą zadłużenie kredytobiorców wynosiło 110 000 CHF. Małżonkowie zdecydowali się na wcześniejszą spłatę o wartości 10 000 franków (38 000 zł). Po tej operacji, rata wyrażona w walucie spadła z 403 CHF do 383 CHF. Równocześnie wzrósł jednak kurs franka szwajcarskiego (z 3,80 zł do 4,00 zł). W efekcie nowa rata (1532,00 zł) nie jest niższa od wcześniejszej płatności (1531,40 zł).

Zaprezentowany przykład pokazuje, jak zmiany kursowe mogą skompensować efekt wcześniejszej spłaty kredytu walutowego. Warto jednak wspomnieć, że nadpłata uchroniła przykładowych kredytobiorców przed wzrostem raty do wyższego poziomu (1612 zł).      

ZWRÓĆ UWAGĘ: Nadpłata kredytu ogranicza skutki związane z ewentualnym osłabieniem złotego wobec obcej waluty.  

Nadpłata kredytu walutowego jest zalecana przy mocnym złotym

Wszyscy posiadacze kredytu walutowego, którzy planują nadpłatę, powinni znać bardzo ważną zasadę. Ta zasada mówi, że nadpłaty warto dokonać wtedy, gdy kurs waluty obcej w stosunku do złotego jest niski albo spodziewamy się jego wzrostu. W pierwszym przypadku mocny złoty pozwala na większe obniżenie zadłużenia w walucie obcej. Warto pamiętać, że nadpłacając 20 000 zł możemy zmniejszyć zadłużenie o 6000 CHF, gdy kurs franka wynosi 3,33 zł. Jeżeli frank kosztuje 4,00 zł, to taka sama nadpłata (20 000 zł), pomniejszy zadłużenie tylko o 5000 CHF.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Nadpłata kredytu wykonana przy niższym kursie waluty obcej jest bardziej efektywna (ta sama kwota w złotych bardziej pomniejszy walutowe zadłużenie).

Zaprezentowany przykład potwierdza, że nadpłata kredytu przed spodziewanym wzrostem kursu waluty obcej też jest dobrym rozwiązaniem. Problem polega na tym, że przewidzenie zmian kursowych jest bardzo trudne. Można jednak przyjąć, że w trakcie spłaty obliczonej nawet na 20 lat – 30 lat, euro lub frank wielokrotnie umocni się względem złotego. Nadpłacanie kredytu przy niskich kursach walut obcych, uchroni kredytobiorcę przed kłopotami z wysoką ratą. 

ZWRÓĆ UWAGĘ: W trakcie całego okresu spłaty kredytu walutowego, kursy euro lub franka będą się jeszcze wielokrotnie zmieniać. Warto wykorzystać okres, w którym złoty umacnia się względem waluty obcej i wtedy dokonać wcześniejszej spłaty.


Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują 
w dni robocze (pn-pt) 
w godzinach 08:00 - 20:00