pl

Czym zajmuje się Bank Światowy?

01.10.2020

Bank Światowy wbrew nazwie nie jest zwykłym bankiem, w którym można założyć konto, trzymać pieniądze i zaciągnąć kredyt. Misja Banku Światowego jest bardzo szlachetna i istotna dla rozwoju wielu krajów na całym świecie. Czym dokładnie jest Bank Światowy i czym się zajmuje?

Co to jest bank światowy?

Bank Światowy to instytucja finansowa, która zrzesza wiele krajów z całego świata i została stworzona w celu wsparcia finansowego dla członków będących krajami mniej rozwiniętymi. Bank światowy powstał w 1944 roku na mocy postanowień Konferencji Finansowej i Monetarnej Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w Bretton Woods. Na konferencji tej spotkali się przedstawiciele 44 krajów. 28 z nich podpisało tak zwane Porozumienia Walutowe. Na początku celem Banku Światowego była pomoc krajom europejskim oraz Japonii w odbudowie zniszczeń po II wojnie światowej. Bank Światowy posiada trzy organy. Oprócz prezesa jest także Rada Gubernatorów oraz Dyrektorzy Wykonawczy. Obecnie do Banku Światowego należy 189 krajów członkowskich, w tym Polska, która była również wśród założycieli instytucji. Siedziba instytucji mieści się w Waszyngtonie, a największymi udziałowcami oprócz Stanów Zjednoczonych są: Japonia, Chiny, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Pozostałe kraje członkowskie są pogrupowane w tak zwane konstytuanty, których jest 24.

Czym zajmuje się Bank Światowy?

Misja Banku Światowego na początku była taka, by pomóc najbardziej zniszczonym przez wojnę krajom w odbudowie. Później jednak instytucja zakładała sobie kolejne cele. Kolejnym było wsparcie dla krajów rozwijających się w Azji, Afryce oraz Ameryce Łacińskiej. Motto Banku Światowego głosi: „Pracować na rzecz świata wolnego od ubóstwa”. Czyli najkrócej mówiąc, Bank Światowy pomaga w walce z ubóstwem na świecie. Bank Światowy wspiera kraje rozwijające się poprzez wsparcie finansowe i techniczne ich służby zdrowia czy edukacji. Instytucja opisuje jednak także swoje cele szczegółowe, a mianowicie:

·         eliminacja ubóstwa i głodu;

·         poprawa ogólnych warunków życia;

·         zmniejszenie śmiertelności wśród dzieci;

·         równość kobiet i mężczyzn;

·         zrównoważony rozwój;

Pomoc Banku Światowego polega przede wszystkim na wsparciu finansowym dla działań takich jak na przykład budowa dróg, szkół czy elektrowni. Instytucja wspiera także program żywienia dzieci czy szkolenia nauczycieli. Ogólnie wspiera inwestycje zagraniczne oraz handel międzynarodowy. Wsparcie odbywa się poprzez udzielanie najbiedniejszym krajom kredytów. Pieniądze na te kredyty pochodzą oczywiście ze składek wpłacanych przez wszystkie państwa członkowskie. Są to kredyty o bardzo niskim oprocentowaniu, długoterminowe i bezodsetkowe. Takie kredyty udzielane są zarówno krajom, jak i działającym w nich publicznym przedsiębiorcom. W zamian Bank Światowy oczekuje przede wszystkim działań politycznych w kierunku walki z korupcją czy rozwój demokracji.

Grupa Banku Światowego

Bank Światowy tworzy grupę instytucji, które są wyspecjalizowane i każda ma inne zadania. Są to:

·         Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) – ma za zadanie zmniejszenie ubóstwa krajów o niskich i średnich dochodach;

·         Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) – oferuje kredyty oraz dofinansowania najbiedniejszym krajom na świecie;

·         Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) – wspiera rozwój gospodarczy krajów rozwijających się;

·         Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) – wspiera inwestycje prywatne;

·         Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSD) – prowadzi negocjacje między importerami a inwestorami kapitału;

 

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00