pl

Skan dowodu w banku i instytucjach finansowych. Czy to jest zgodne z prawem?

06.02.2023

Dane z dowodu osobistego to te informacje, o bezpieczeństwo których powinniśmy dbać szczególnie uważnie. Dlaczego? Bo mogą zostać wykorzystane w bezprawny i niewłaściwy sposób, przysparzając nam tym wielu kłopotów. W kontekście oszustw i licznych wyłudzeń, coraz częściej zastanawiamy się nad przekazaniem naszych danych osobowych różnym instytucjom. Czy skan dowodu w banku lub jego kserokopia podczas wynajmu auta czy rezerwacji w hotelu są zgodne z prawem?

Czy możemy udostępnić skan dowodu w banku czy innej instytucji finansowej?

Na mocy Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu banki i inni operatorzy finansowi mają prawo przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta oraz sporządzać ich kopie. Wynika to z obowiązku stosowania środka bezpieczeństwa fnansowego, jakim jest weryfikacja tożsamości klienta. Brak możliwości zastosowania tego środka może skutkować odmówieniem nawiązania stosunków gospodarczych lub ich rozwiązaniem.

Do instytucji tych należą:

  • banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, 
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
  • krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych oraz agenci rozliczeniowi, 
  • firmy inwestycyjne, banki powiernicze, 
  • zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską,  
  • fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzający ASI, oddziały spółek zarządzających,
  • zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi, 
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi.

Serwis internetowyKantor.pl również należy do grona instytucji objętych tą ustawą.

Czy hotele lub wypożyczalnie aut mogą żądać od nas skanu dowodu?

Niejednokrotnie zdarza się tak, że skanu dowodu lub jego kserokopii wymaga się podczas wypożyczenia auta, pobytu w hotelu czy podpisywania umowy najmu. Częstym argumentem w takiej sytuacji jest zabezpieczenie przed kradzieżą czy nieopłaceniem usług, a w przypadku hoteli – konieczność zameldowania. 

Taka procedura jest jednak niezgodna z prawem. Owszem, podmiot świadczący nam usługi może prosić o okazanie dokumentu w celu weryfikacji danych i dane te może spisać. Jednak warunkiem świadczenia przez niego usług nie może być konieczność wykonania kserokopii czy skanu. 

Wymóg pozostawienia dokumentu tożsamości pod zastaw wypożyczenia jakiegoś sprzętu również jest bezprawny i może być traktowany jako wykroczenie. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wpłacenie kaucji na poczet wypożyczonego sprzętu.

Pamiętajmy, że mamy prawo odmówić wykonania skanu i każdorazową sytuację zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i ochrona danych osobowych w serwisie InternetowyKantor.pl

Posiadając konto na www.internetowykantor.pl możesz zostać poproszony o dostarczenie odpowiednich dokumentów związanych z weryfikacją Twojej tożsamości. Jak już wiesz, wynika to z respektowania przez nas zapisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przechowując Twoje dane, przestrzegamy wszelkich procedur związanych z „RODO”. W ramach ich realizacji stosujemy się do dobrych praktyk oraz rekomendacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Nieuprawnione osoby nie mają wglądu do baz danych, których nie udostępniamy na zewnątrz. Dane gromadzimy wyłącznie w celu świadczenia usług oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (dodatkowo, w przypadku uzyskania zgody, w celach marketingowych). Przeprowadzamy również okresowe testy bezpieczeństwa.

Serwis www.internetowykantor.pl zabezpieczony jest certyfikatem Extended Validation SSL. Wszystkie dane wysyłane pomiędzy naszym serwisem a klientami są szyfrowane. 

Najbezpieczniejszym sposobem na przesyłanie dodatkowych dokumentów do naszego serwisu jest formularz dostępny w Panelu Klienta. W takich sytuacjach zawsze używaj tej opcji, zamiast korzystać z wiadomości e-mail. 

Pamiętaj, że jeśli prosimy Cię o skan dowodu, to wynika to z nałożonych procedur, a wszystkie Twoje dane są bezpiecznie przechowywane. 

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00