pl

Jak zarządzać finansami? Razem! Czyli o pracy zespołowej pszczół i rodziny

26.04.2023

Fascynującym przykładem efektywnej współpracy, której przyświeca wspólny cel, jest z pewnością praca zespołowa pszczół. Pszczoły są doskonałym przykładem modelu organizacji, gdzie każda z nich ma swoje unikalne zadania, a ich harmonijne działanie prowadzi do osiągnięcia wspólnego celu. Dlatego warto zainspirować się ich funkcjonowaniem i zastosować ich mądrość w swoim codziennym życiu. Sprawdź, jak zarządzać finansami w stylu pszczół!

Jak wygląda praca zespołowa i podział ról w pszczelej rodzinie?

Pszczoły tworzą kolonie z nadzwyczajnymi strukturami społecznymi – harmonijnymi i wydajnymi społecznościami, w których króluje praca zespołowa. W skład pszczelej rodziny wchodzą robotnice, które stanowią ponad 90% ula, matka pszczela, zwana królową i trutnie.
Najważniejszą rolę pełni królowa, której jedynym zadaniem jest składanie jaj. Trutnie z kolei są bezczynne, a ich jedynym zadaniem jest zapłodnić królową. Natomiast pszczoły robotnice pracują na rzecz rodziny pszczelej, co sprowadza się do szeregu zadań. 

Aby rodzina funkcjonowała prawidłowo, wyodrębniono wśród robotnic kilka grup funkcyjnych. Co więcej, pszczoła przydzielona do danej grupy głównie skupia się na wykonywaniu prac jednego typu, ale nie jest to jedyna powierzona jej czynność. Takie działanie pozwala na szybkie przejęcie prac innej grupy funkcyjnej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

Grupy funkcyjne robotnic:

  • Karmicielki, których głównym zadaniem jest karmienie innych. W tej grupie rozróżniamy pszczoły, które zajmują się karmieniem wyłącznie młodszych stadiów rozwojowych, kolejne zajmują się starszymi larwami, a jeszcze inne wchodzą w skład świty i karmią matkę pszczelą. 
  • Budownicze, które skupiają się w głównej mierze na budowaniu plastrów.
  • Utrzymujące czystość robotnice zajmują się pracami porządkowymi oraz czyszczeniem komórek.
  • Zbieraczki przynoszą nektar, ale wśród tej grupy są jeszcze inne, które odpowiadają za zbieranie pyłku, zbieranie materiału na propolis, a także dbanie o zaopatrzenie gniazda w wodę.
  • Odbierające w gnieździe przynoszony pożytek pszczoły dzielą się na te odbierające nektar, odbierające pyłek i odbierające żywicę.
  • Strażniczki pilnujące wylotka i zagradzające wejście do gniazda przed obcymi pszczołami.

Widzimy, że w ulu funkcjonuje klarowny podział ról. Dzięki temu każda z pszczół wie, jakie ma zadanie. Takie rozdysponowanie zadań zdecydowanie ułatwia osiągnięcie wspólnego celu. W przypadku pszczół jest to gromadzenie miodu i utrzymanie pszczelej rodziny. Jak te zasady przenieść do naszej codzienności, aby łatwiej zarządzać budżetem i osiągnąć finansowy cel?

Jak zarządzać finansami? 

Wspólny budżet rodzinny często daje więcej możliwości pozyskiwania dochodów i optymalizacji wydatków, co przekłada się na większe możliwości oszczędzania. Ale jak zarządzać finansami i jak gospodarować wspólnym domowym budżetem, by gromadzić słodkie jak miód oszczędności?

1. Wspólnie ustalmy cel finansowy

Tak jak dla pszczół wspólnym celem jest gromadzenie nektaru, tak my też powinniśmy razem ustalić cel finansowy, jaki chcemy osiągnąć. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o poduszkę finansową, a po realizacji tego celu skupić się na kolejnych. Mogą to być środki na podróż, zakup nowego auta czy też inwestowanie na przyszłość. Wspólnie zdecydujmy, co jest dla nas najważniejsze i ustalmy cel, na który chcemy wspólnie pracować. Istotnym zadaniem, o którym powinniśmy pamiętać jest również zabezpieczenie na czas emerytury. Jest to chyba najistotniejszy punkt z tej listy. Świadomość tego, na co wspólnie zbieramy, sprawia, że z satysfakcją gromadzimy środki, które nas przybliżają do wyznaczonego celu.

2. Razem sporządźmy budżet

Uwzględnijmy w nim swoje dochody, wydatki, oszczędności i inwestycje. Ustalmy, jakie są nasze priorytety finansowe i jakie kwoty przeznaczymy na różne kategorie wydatków. Wspólnie podejmujmy decyzje finansowe, które wpływają na nasz budżet. Działajmy jako zespół, mając na uwadze wybory, które są najlepsze dla nas jako pary czy rodziny. Przy większych wydatkach lub inwestycjach konsultujmy się nawzajem i podejmujmy decyzje razem, aby uniknąć konfliktów.

3. Podzielmy obowiązki

Zadania w ulu są skrupulatnie przydzielone do pszczół. My podobnie, konstruując nasz domowy budżet, przydzielmy konkretne obowiązki w zarządzaniu finansami. Jedna osoba może być odpowiedzialna za monitorowanie wydatków i płatności, a kolejna za inwestycje. Ważne jest, żeby każda osoba w zespole miała swoje konkretne zadania i by była odpowiedzialna za ich realizację.

4. Miejmy świadomość

Nawet jeśli we wspólnym budżecie np. opłacanie rachunków, składek i kosztów stałych nie należy do naszych zadań, musimy mieć świadomość gdzie i w jakiej wysokości są one realizowane, po to, aby w razie konieczności np. niedyspozycji odpowiedzialnego za to członka rodziny, móc go w tym zadaniu zastąpić.

5. Budujmy nawyki oszczędzania

 Tak jak pszczółki systematycznie zbierają nektar, tak my możemy razem budować nawyki oszczędzania. Możemy ustalić kwoty, które będziemy odkładać na wspólny cel finansowy, regularnie oszczędzać z określonych źródeł dochodów czy kontrolować i ograniczać zbędne wydatki. Budowanie tych nawyków wspólnie jest większa motywacją i ma większą szansę na powodzenie. Przeczytaj nasz poradnik na temat prostego oszczędzania na co dzień.

6. Regularne spotkania

Dobrą praktyką, ułatwiającą wspólne zarządzanie budżetem, jest wygospodarowanie wspólnego czasu na krótkie, ale regularne spotkania (1-2 razy w miesiącu), na których omówimy postępy, problemy czy plany finansowe. To dobry czas na refleksję i ewentualne dostosowanie strategii finansowej.

7. Otwarta komunikacja

Kluczem do udanej pracy zespołowej jest otwarta komunikacja. Wspólnie omawiajmy cele, plany, wydatki i problemy finansowe. Wymieniajmy swoje pomysły i opinie. Ważne jest, żeby słuchać siebie nawzajem i szanować różnorodne perspektywy. Rozmawiajmy o różnych sposobach oszczędzania, inwestowania i zwiększania przychodu. Nie unikajmy rozmów w przypadku trudnych tematów. Mówiąc otwarcie o napotkanych problemach, zdecydowanie łatwiej sobie z nimi poradzimy.

8. Włączmy w ten proces całą rodzinę

Również dzieci. Bez formalnej edukacji finansowej odpowiedzialność za właściwe wzorce w zarządzaniu finansami osobistymi spoczywa na rodzicach. Od najmłodszych lat uświadamiajmy nasze dzieci, czym są pieniądze, do czego służą i jak istotne jest poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dobrym rozwiązaniem jest zachęcanie do odkładania procentu z każdego „przychodu” pociechy. Wtedy najłatwiej zobrazować działanie procentu składanego i budować nawyk oszczędzania. Tutaj znajdziesz więcej pomysłów na to, jak zachęcić dzieci do oszczędzania.

9. Monitorujmy postępy

Regularnie śledźmy postępy w osiąganiu celu finansowego. Możemy tworzyć wspólne raporty finansowe. Świadomość postępów w realizacji założonego planu motywuje do jego skrupulatnego przestrzegania, a w przypadku realizacji założeń w wolniejszym tempie, szybciej możemy podjąć wspólne kroki, aby ten cel przyspieszyć, np. poszukać dodatkowych oszczędności w budżecie lub podjąć dodatkowe zajęcie, żeby zwiększyć dochody.

10. Wspierajmy się nawzajem

Oszczędzanie może być wyzwaniem, dlatego ważne jest, aby wspierać się nawzajem jako zespół. Zachęcajmy się nawzajem do trzymania się planu oszczędzania i celebrujmy wspólne osiągnięcia. 


Wspólny cel jednoczy w działaniu i jest większą motywacją do realizacji planów. Szukając odpowiedzi na pytanie: „Jak zarządzać finansami?”, powinniśmy pamiętać o współpracy i o tym, że dzięki niej łatwiej osiągniemy założony cel finansowy.

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00