pl

Jak działa rynek FOREX?

18.04.2024

Międzynarodowy rynek wymiany walut (FOREX – ang. foreign exchange) to fundamentalny element całego sektora finansowego. Ogromna wartość codziennych transakcji przekraczająca często nawet 7 bln dolarów. Do tego niezliczona liczba podmiotów biorących udział w jego tworzeniu. Warto o tym pamiętać, gdyż zmiany i trendy widoczne na FOREX-ie wpływają na nasze życie. Można je śledzić za pomocą naszego serwisu InternetowyKantor.pl.

Mimo specyficznej roli, jaką pieniądz pełni w naszym systemie, rynek walut również podlega uniwersalnym prawom popytu i podaży. Teoretycznie w przypadku każdej pary walutowej istnieje stan krótkookresowej równowagi, jednak multum czynników wpływających na sytuację rynkową powodują, że kurs przez przeważającą większość czasu pozostaje odchylony w jedną bądź drugą stronę. 

ZWRÓĆ UWAGĘ: FOREX podobnie jak inne rynki podlega prawom popytu i podaży. Różnica polega na tym, że cena równowagi (aktualny kurs dwóch walut) zmienia się bardzo szybko.

Rozwój międzynarodowego rynku walutowego był odpowiedzią na coraz bardziej rozbudowane kontakty handlowe pomiędzy krajami. Było to szczególnie widocznie w dobie globalizacji. I choć wartość realnego handlu z roku na rok rośnie, to jednak jego udział w rynku FOREX systematycznie spada. Już blisko 90% transakcji ma charakter spekulacyjny, czyli są ukierunkowane na zysk. 

ZWRÓĆ UWAGĘ: Jedynie 10% transakcji na FOREX-ie ma związek z wymianą handlową. Pozostałe operacje motywowane są chęcią osiągnięcia zysku (spekulacją).

Wielu osobom rynek FOREX kojarzy się tylko z natychmiastową wymianą walut. Takie operacje określane jako kasowe, uwzględniają bieżący kurs i zobowiązują strony do dostarczenia waluty w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych (tzw. termin spot). W praktyce, rozliczenie zwykle następuje na bieżąco. W rzeczywistości jednak rynek kasowy odpowiada za około 30% wolumenu. To oznacza, że operacje będące kiedyś podstawowym elementem FOREX-u, systematycznie tracą na znaczeniu. 

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kiedyś FOREX opierał się na natychmiastowej wymianie walut. Obecnie operacje kasowe generują około 30% obrotów na rynku walutowym.   

Dynamicznie za to rozwija się terminowa część rynku. W tej kategorii kluczowe znaczenie mają swapy walutowe, które odpowiadają za ponad połowę rynku FOREX. Strony zawierające umowę swapu walutowego, wymieniają walutę po kursie zbliżonym do rynkowego. Po upływie ustalonego terminu następuje odwrotna transakcja (rozliczana po wcześniej ustalonym kursie). Po rozliczeniu, obydwie strony prócz początkowo posiadanej waluty, otrzymują odsetki związane z pożyczeniem środków. Płatności odsetkowe są także możliwe w trakcie trwania umowy.

Dość istotną rolę na FOREX-ie odgrywają również transakcje zakupu waluty na określony termin. Są one realizowane poprzez kontrakty forward oraz future. Spory udział w rynku cały czas utrzymują również opcje walutowe. 

ZWRÓĆ UWAGĘ: Blisko 70% obrotów na FOREX-ie jest związanych z transakcjami terminowymi. Wśród nich najważniejsze są swapy walutowe.

Karty na FOREX-ie rozdają głównie międzynarodowe instytucje

Dzięki popularności brokerów forexowych i konkurencji między tymi firmami, rynek FOREX jest dostępny nawet dla przysłowiowego Kowalskiego. Trzeba jednak pamiętać, że indywidualni inwestorzy generują tylko niewielką część obrotów na rynku walutowym. Ogromna wartość transakcji na FOREX-ie jest związana głównie z działalnością profesjonalnych instytucji (np. banków, firm hedgingowych, funduszy inwestycyjnych oraz międzynarodowych korporacji finansowych). Warto wspomnieć, że gracze spoza sektora finansowego mają zaledwie kilkuprocentowy udział w wartości obrotów na FOREX-ie. Każda instytucja finansowa posiada sporą przewagę nad typowym inwestorem indywidualnym. Ta przewaga wynika m.in. z profesjonalnej wiedzy i lepszego oraz szybszego dostępu do ważnych informacji. Dysproporcję tę można zredukować dzięki coraz większej dostępności analiz, komentarzy czy artykułów walutowych. Znajdą je również państwo na https://internetowykantor.pl/rynek-walut/ gdzie nasi analitycy codziennie tworzą przegląd najważniejszych wydarzeń, które mają wpływ na kurs walutowy. 

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na FOREX-ie kluczowe znaczenie mają instytucje z sektora finansowego (np. banki i firmy hedgingowe). Ich udział w całkowitych obrotach sięga 90%. 

Szybki kontakt
Infolinia
+48 61 250 45 65
LiveChat
Rozpocznij LiveChat
E-mail
biuro@internetowykantor.pl
Nasi konsultanci pracują
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 08:00 - 20:00